Tytsjerksteradiel winnaar MKB-Vriendelijkste gemeente provincie Fryslân

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-03-2019

Tytsjerksteradiel is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Fryslân. Burgemeester Jeroen Gebben ontving de prijs woensdag uit handen van Trudie Timmerman, voorzitter MKB Friesland. Achtkarspelen en Ooststellingwerf zijn deze editie geëindigd op de tweede en derde plek.

 

"Tytsjerksteradiel heeft zich de afgelopen twee jaar opnieuw van haar beste kant laten zien", zegt Timmerman. "Uit de resultaten van 2016 blijkt dat ondernemers de vriendelijkheid en beleefdheid van de gemeente zeer waarderen, evenals de vlotte wijze van betaling van de gemeente. Ook vinden de ondernemers de gemeente betrouwbaar. Die lijn hebben ze doorgezet."

 

Alweer de beste

Tytsjerksteradiel handhaaft de Friese koppositie van deze tweejaarlijkse verkiezing, nadat het in 2016 de eerste plaats overnam van Skarsterlân. Op drie van de vier pijlers: Communicatie en Beleid, Lasten en Tevredenheid over de dienstverlening voert Tytsjerksteradiel de ranglijst in Fryslân aan. Op alle aspecten van de dienstverlening geven de ondernemers hun gemeenten een dikke voldoende. Ze zijn vooral tevreden over de telefonische en digitale bereikbaarheid en de snelheid van dienstverlening.

 

Opvallend is wel dat bijna de helft van de ondervraagden zegt niet te weten of de gemeente een accountmanager heeft. Hier ligt nog een verbeterpunt. Ook weet 40 procent van de ondernemers niet of de gemeente beleid heeft om de regeldruk te verminderen. MKB-Nederland beveelt gemeenten aan een lokale MKB-Toets in te voeren: al voor het invoeren van een regel nagaan of deze voor onnodige administratieve overlast zorgt.

 

Landelijke bekendmaking

Op 26 maart maakt MKB-Nederland bekend welke gemeente zich de komende twee jaar de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen. Daarnaast wordt in de categorie grote steden een aparte winnaar aangewezen en wordt bekend welke gemeenten het best scoorden in de vier onderzochte pijlers: Communicatie en Beleid, Waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau, Imago bij ondernemers uit een andere gemeente en Tevredenheid over de dienstverlening.

 

Stimulans

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland en is uitgevoerd door bureau LexNova.

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben zo'n 20.000 ondernemers meegewerkt, waarvan 855 in Friesland.

 

Dit is de vijfde van de 12 provinciale uitreikingen. Op 26 maart maakt MKB-Nederland bekend welke gemeente zich de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen de komende twee jaar. Ook de MKB-vriendelijkste stad wordt dan bekend.