Stadskanaal winnaar MKB-Vriendelijkste gemeente provincie Groningen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-03-2019

Stadskanaal is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Groningen. Burgemeester Froukje de Jonge ontving de prijs vandaag uit handen van Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord.

 

Stadskanaal neemt de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente in Groningen over van Appingedam, dat de titel twee jaar geleden in de wacht sleepte. Westerwolde en Groningen zijn deze editie geëindigd op de tweede en derde plek.

 

De verkiezing heeft als doel gemeenten te prikkelen om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. "De verkiezing maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe lokale ondernemers over hen denken", zegt Kremer. "Bevorderen van lokaal ondernemerschap is heel belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Dit komt tot stand door samenwerking tussen gemeenten en ondernemers."

 

Wake-up-call

Stadskanaal was in 2013 ook al de Groningse winnaar van deze verkiezing, maar zakte de vorige editie af naar een zevende plek op de provinciale ranglijst. Blijkbaar was dat een goede wake-up call voor de gemeente. "Gemeenten die een kans willen maken op de titel moeten daarom aantoonbaar werk maken van een mkb-vriendelijk beleid", zegt Kremer. "Stadskanaal heeft zich goed laten zien op onderwerpen die voor lokale ondernemers van belang zijn. Dat kunnen zaken zijn als het terugdringen van regeldruk en andere lokale lasten en het mkb kansen bieden bij aanbesteden. Daarbij is vooral de perceptie van de ondernemer van belang."

 

Stadskanaal staat bovenaan de lijst in Groningen als het gaat om de pijlers Lasten en Tevredenheid over de dienstverlening. Alleen op de onderdelen Communicatie en Beleid en Imago van ondernemers buiten de eigen gemeente moet de gemeente als nummer twee de meerdere erkennen in respectievelijk Westerwolde en Groningen (de nummers 2 en 3 in de provincie). Vooral de digitale bereikbaarheid springt er positief uit als gekeken wordt naar aspecten van dienstverlening. Ondernemers in Stadskanaal geven hun gemeente ook een dikke voldoende als het gaat om kansen op aanbesteden.

 

Zuiniger oordeel

Zuiniger zijn ze in hun oordeel over de snelheid van dienstverlening en vergunningverlening. Het is voldoende, maar kan beter. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt niet te weten of de gemeente zich inzet om regeldruk te bestrijden, bijna een vijfde vindt zelfs van niet. Daar kan Stadskanaal zich dus nog op verbeteren. Bijvoorbeeld met het invoeren van een lokale MKB-Toets, waarbij vooraf wordt gekeken of een regeling onnodige regeldruk veroorzaakt.

 

Landelijke bekendmaking

Op 26 maart maakt MKB-Nederland bekend welke gemeente zich de komende twee jaar de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen. Daarnaast wordt in de categorie grote steden een aparte winnaar aangewezen en wordt bekend welke gemeenten het best scoorden in de vier onderzochte pijlers: Communicatie en Beleid, Waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau, Imago bij ondernemers uit een andere gemeente en Tevredenheid over de dienstverlening.

 

Stimulans

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland en is uitgevoerd door bureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben zo'n 20.000 ondernemers meegewerkt, waarvan 630 in Groningen.

 

Dit is de eerste van de 12 provinciale uitreikingen. Op 26 maart maakt MKB-Nederland bekend welke gemeente zich de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen de komende twee jaar. Ook de MKB-vriendelijkste stad wordt dan bekend.