Ondernemers sturen brandbrief naar Tweede Kamer over stikstofimpasse

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2020

‘De stikstofimpasse blokkeert de aanpak om investerend uit de corona-crisis te komen’. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Donderdag vindt daar een debat plaats over natuurherstel en het weer op gang brengen van de economie. ‘De coronacrisis is niet man made, maar als de overheid niet zorgt voor voldoende ontwikkelruimte voor stikstof, veroorzaakt zij wel zelf een man made verdieping en verlenging van deze crisis’, aldus Hans de Boer van VNO-NCW, Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Wim Bens van LTO Nederland.

 

Nederland op slot door stikstofcrisis

De ondernemersorganisaties steunen het voornemen van het kabinet om ons uit de crisis te investeren, bijvoorbeeld door investeringen naar voren te halen en sommige projecten voor een duurzamer Nederland te versnellen. ‘Tegelijkertijd is de wrange realiteit dat Nederland nog steeds grotendeels op slot zit door de stikstofcrisis’, aldus de ondernemersorganisaties. Zo helpen de maatregelen die het kabinet heeft genomen voor de 75.000 woningen en infraprojecten slechts tijdelijk en ook lang niet iedereen. Daarnaast worden nieuwe duurzame investeringsprojecten belemmerd omdat de vergunningverlening steeds strandt op de stikstofproblematiek. Het gaat dan om projecten om de industrie en land- en tuinbouw te verduurzamen, maar ook om belangrijke investeringen in spoor, wegen of woningbouw.

 

Stikstofvergunningen en ontwikkelruimte

Als eerste stap is het volgens de ondernemersorganisaties van belang om schoon schip te maken met betrekking tot ontbrekende stikstofvergunningen. Ook dient er voldoende ontwikkelruimte te worden gecreëerd voor de toekomst. ‘De stikstofplannen van het kabinet scheppen slechts ruimte voor 9 mol per hectare per jaar voor heel Nederland. Dit terwijl alleen al voor de verdere ontwikkeling van Maasvlakte 2 er een ruimte nodig is van 24,4 mol per hectare per jaar,’ aldus de organisaties in de brief. 

 

Snelle invoering drempelwaarde

In de brandbrief pleiten de organisaties verder voor snelle invoering van een (lage) drempelwaarde, die investeringen mogelijk maakt zonder natuurvergunning. ‘Dat geeft ruimte aan investeringen met lage en/of tijdelijke emissies zoals in de bouw, maar ook aan investeringen met kleine emissies op natuurgebieden ver weg, zoals in de industrie.’ Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de onmogelijkheid van de stikstofdoelstellingen in sommige Natura2000-gebieden, waar het Planbureau voor de Leefomgeving eerder al op wees. De drie ondernemersorganisaties hebben verder verschillende andere voorstellen om uit de stikstofimpasse te komen en willen op korte termijn met de relevante ministeries en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek hierover.