Natuurherstel is goed, maar stikstof- en CO2-beleid scheppen onzekerheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-04-2020

‘Bronmaatregelen en natuurherstel zijn een goede zaak en daar zijn wij groot voorstander van. Maar de nieuwe stikstofplannen geven nog onvoldoende zekerheid om de bouw weer echt vlot te trekken, juist nu dat zo hard nodig is. Een CO2-heffing alleen in Nederland invoeren is verder onverantwoord. Dit moet in ieder geval worden opgeschort tot de kruitdampen van de coronacrisis zijn opgetrokken.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde stikstofplannen en het wetsvoorstel voor een nationale CO2-heffing. 

 

Stikstofklem

Na een economische krimp dit jaar van misschien wel 10 procent of meer, is er ruimte nodig voor wederopbouw. Het is volgens de ondernemersorganisaties alleen twijfelachtig of de stikstofplannen tot voldoende ruimte voor herstel van de economie leiden. ‘Op zich is het goed dat er meer stikstofruimte komt door natuurherstel en andere bronmaatregelen. Maar onze conclusie is dat de stikstofklem - waar de bouwsector in zit - met deze maatregelen waarschijnlijk nog onvoldoende wordt weggenomen en niet genoeg helpt voor de bouw van de broodnodige extra woningen. Dit komt bovendien bovenop de huidige crisis die ook leidt tot uitstel van bouwprojecten.’ 

 

Gemis drempelwaarde en stikstofbank

Belangrijkste punt van kritiek voor ondernemers is nog altijd het gemis van een landelijke drempelwaarde om vrijgesteld te zijn van een natuurvergunning van de provincie. ‘Er wordt enkel een mogelijk regionale drempelwaarde voor stikstof in het vooruitzicht gesteld. Daarmee blijft de situatie dat ook voor kleine woningbouwprojecten iedereen het vergunningencircus in moet met alle vertraging, bureaucratie en schade van dien.’    

Voor ondernemers blijft verder onduidelijk of en hoe ze voor hun plannen stikstofruimte krijgen. Zo blijft nog in de lucht hangen of de beloofde stikstofbank er komt. ‘Zonder rechtszekerheid vooraf gaan ondernemers niet investeren. Zeker niet in de huidige onzekere situatie. Dit is allemaal nog heel hoog over, terwijl ondernemers snakken naar zekerheden.’

 

CO2-heffing

Het kabinet brengt vandaag ook een wetsvoorstel voor een nationale CO2-heffing in consultatie. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het buitengewoon onverstandig om dit als Nederland nu op eigen houtje te doen. ‘Het realiseren van de klimaatambities vraagt vooral om uitvoering van alle projectplannen uit het klimaatakkoord en meer Europese samenwerking. Het extra beprijzen van CO2 -als mogelijk onderdeel van de klimaataanpak- kan, maar in principe alleen op Europees niveau. Anders krijg je carbon-leakage en gaan nieuwe, schone investeringen in bijvoorbeeld het Rijnmondgebied en Noord- en Zuid-Nederland aan ons land voorbij met verlies van werkgelegenheid in soms al kwetsbare regio’s. Zo wordt Nederland armer en de wereld warmer.’

 

Grote onzekerheid

Het kabinet sprak volgens de ondernemersorganisaties steeds van een ‘verstandige’ heffing. Desondanks wordt het wetsvoorstel nu al in consultatie gebracht zonder te wachten op onderzoek van PWC dat inzichtelijk moet maken welke risico’s Nederland loopt. Ook laat het wetsvoorstel nog heel veel open ten aanzien van de tarieven, de grondslag en of wel voldoende rekening wordt gehouden met doorlooptijden van investeringsprojecten. ‘Al met al schept dit grote onzekerheid richting de veelal buitenlandse bedrijven die actief zijn in de Nederlandse energie-intensieve industrie. En dat in een tijd waarin we onzekerheid minder dan ooit kunnen gebruiken.’