Internationale Actieagenda COVID-19 waarschuwt voor protectionisme

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-04-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben vandaag de Internationale Actieagenda COVID-19 gepresenteerd aan minister Kaag. In de agenda doen de organisaties voorstellen om te zorgen dat internationale ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren. Ook pleiten ze voor maatregelen om het opkopen van strategische bedrijven door bijvoorbeeld staatsfondsen tegen te gaan nu bedrijven verzwakt kunnen zijn door de crisis.

 

Videoboodschap

De agenda werd virtueel gepresenteerd met een videoboodschap van Kaag en De Boer nu, in verband met de coronacrisis, persoonlijk contact tot een minimum is beperkt. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten er onder meer voor dat het kabinet zich inzet voor een soepel EU-grensverkeer. Dat kan volgens hen door een vergunningstelsel voor werknemers in cruciale beroepen en Europese Greenlanes met minime wachttijden voor goederen.

Download: Internationale Actieagenda COVID-19 (pdf)

 

EU-plan herstart

Beide organsiaties vragen om een gecoördineerd EU-plan om de herstart van de economie in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen. ‘Veel mkb-bedrijven zijn afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten’, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. ‘Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden. Tegelijkertijd denken we na over de periode na corona, zodat we zo snel mogelijk onze internationale handel op kunnen pakken. Want in Nederland zijn toch bijna 2,5 miljoen banen daarvan afhankelijk.’

 

Protectionisme

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het ook belangrijk dat het kabinet maatregelen neemt tegen ongeoorloofde staatssteun en protectionisme in het buitenland. ‘De economische gevolgen van corona komen in sommige sectoren, zoals de maritieme technologische sector, bovenop bestaande concurrentieverstoringen’, schrijven de ondernemersorganisaties. Ze pleiten ook voor maatregen om te voorkomen dat strategische bedrijven die nu verzwakt raken, worden opgekocht door ongewenste partijen.

 

Ontwikkelingslanden

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen in de actieagenda speciale aandacht voor een Europese aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en extra aandacht voor ontwikkelingslanden. ‘Naast alles wat nu nodig is om de welvaart in de EU en van Nederland op peil te houden moeten we niet vergeten dat de ontwikkelingslanden economische noodmaatregelen nodig hebben om mensen door de crisis te helpen’, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. ‘Dit vraagt aanvullende investeringen als onderdeel van het grotere (nationale) noodpakket.’

 

Videopresentatie Internationale Actieagenda COVID-19

Minister Sigrid Kaag (van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) introduceren hieronder samen de Internationale Actieagenda COVID-19. De Boer bedankt in een andere videoboodschap de branches, die ook hebben meegewerkt aan deze actieagenda.