‘Goede stappen Koolmees, belangrijk dat vakbeweging weer aan tafel komt’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-02-2019

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zet minister Koolmees vandaag een aantal goede stappen op het terrein van de versterking van het pensioenstelsel. De ondernemersorganisaties voelen een stevige verantwoordelijkheid voor een goed pensioenstelsel en gaan ervan uit de vakbeweging ook snel weer aan tafel komt. 'De pensioenproblemen worden steeds groter. Het is essentieel om nu door te pakken met de brief van Koolmees als belangrijke eerste stap hierbij.'

 

Aantrekkelijker pensioen

Volgens de ondernemersorganisaties is het belangrijk dat deelnemers beter inzicht krijgen in wat er met hun pensioenpremie gebeurt en het stelsel beter aansluit op de moderne arbeidsmarkt met meer zelfstandigen en mensen die vaker van baan wisselen. Alleen zo kan het vertrouwen in het stelsel terugkeren. Het is daarom positief dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de verbeterde premieregeling toegankelijker te maken en het pensioenstelsel aantrekkelijker te maken door minder herverdeling tussen leeftijdsgroepen. Dat gaat zeker helpen. Wel is het volgens de ondernemers noodzakelijk dat verder wordt onderzocht wat nodig is voor een overstap op leeftijdsonafhankelijke premies. Daarbij moeten er  concrete guidelines komen voor een kostenneutrale overstap met adequate compensatie.  

 

Pensioenakkoord belangrijk

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat het zeer belangrijk is dat er alsnog een pensioenakkoord komt. Als dat niet gebeurt lopen ongeveer 10 miljoen werkenden en gepensioneerden het risico dat hun pensioen moet worden verlaagd. Hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij sociale partners. Het aanvullend pensioen is een arbeidsvoorwaarde waar werkgevers en werknemers ca. 1/5 van de loonsom aan uitgeven. Voor een evenwichtig pakket aan maatregelen is breed draagvlak nodig en het is dan ook essentieel dat de vakbeweging weer aan de tafel komt nadat ze eind 2018 het overleg staakten.