‘Gemeenten verbeteren betaalgedrag niet’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-07-2019

MKB-Nederland vindt het op zijn zachtst teleurstellend dat gemeenten met hun betaalgedrag nog zo ver achterblijven bij rijk en provincies. Nog niet de helft (45 procent) van alle gemeenten slaagt erin om 90 procent van de rekeningen van ondernemers binnen 30 dagen te betalen. Van de provincies haalt 92 procent die norm en bij het rijk 95 procent. Dat blijkt uit de monitor Betaaltermijnen Overheid 2018, die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Serieus nemen

Er zit geen verbetering in het betalingsgedrag ten opzichte van vorig jaar, zo laat de monitor zien. Verder hebben meer dan 100 gemeenten niet eens de moeite genomen om zoals gevraagd hun gegevens bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan te leveren. ‘Gemeenten verwachten veel van hun ondernemers. Dan mag je als ondernemer toch op zijn minst van gemeenten verwachten dat ze op tijd hun rekeningen betalen’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Op deze manier geven ze er weinig blijk van het onderwerp serieus te nemen, terwijl tijdig betaald worden voor ondernemers bloedserieus is.’
 

Goede voorbeeld

MKB-Nederland zet zich onder de noemer ‘sneller betalen’ al jaren in voor verbetering van het betaalgedrag van overheden. ‘Want juist overheden moeten het goede voorbeeld geven en zich aan de wet houden.’ De ondernemersorganisatie zal gemeenten daar via de regionale verenigingen op aanspreken. Ook staatssecretaris Keijzer vindt dat de overheid qua betaalgedrag een voorbeeldfunctie heeft. Het ministerie van EZK informeert daarom jaarlijks, in samenwerking met MKB-Nederland, de Tweede Kamer over de voortgang. Overheden zijn sinds 2013 wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te voldoen.

 

Betaalme.nu

Ondernemers die problemen hebben met late betalingen, kunnen bij het MKB Loket van Betaalme.nu terecht voor informatie en gratis en onafhankelijke bemiddeling.