‘Bestaande gevallen ontzien bij belasten leningen bij eigen BV’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-04-2019

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap niet moet gelden voor bestaande leningen. Het is volgens hen vreemd dat die nu ineens als ‘excessief’ worden gezien, en dat ondernemers belasting moeten gaan betalen terwijl de Belastingdienst deze bestaande leningen nu niet betwist. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. 

 

Te grofmazig

Het wetsvoorstel beschouwt leningen uit de eigen vennootschap die gezamenlijk meer bedragen dan 500.000 euro, als dividenduitkering. Volgens de ondernemersorganisaties maakt het wetsvoorstel geen onderscheid tussen leningen die zijn aangegaan voor bijvoorbeeld financiering van onroerend goed en leningen voor consumptie. De voorgestelde maatregel is daarmee te grofmazig. Als een lening zakelijk is en er ten behoeve van de BV zekerheden zijn gesteld, dan kan van een ‘excessieve’ lening geen sprake zijn. Het stuit MKB-Nederland en VNO-NCW daarnaast tegen de borst dat deze wetgeving zo leidt tot dubbele belasting.

 

Onvoldoende handelingsperspectief

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2022 ingaan. Daarmee ontstaat een hele korte periode om leningen af te bouwen. Volgens de ondernemersorganisaties biedt het voorstel ondernemers onvoldoende handelingsperspectief en worden ondernemers gedwongen geld te onttrekken aan hun bedrijfsvoering. Er zou een brede overgangsregeling moeten komen voor een ordentelijke en gefaseerde afbouw, waarbij schokeffecten worden voorkomen.