Bedrijfsleven op koers in energiebesparingsconvenanten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-12-2018

Het bedrijfsleven ligt op koers voor het behalen van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3). Dat blijkt uit de appreciatie en achterliggende rapportage met de resultaten voor 2017 die minister Wiebes van Economische Zaken deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

80% van industriële energieverbruik vertegenwoordigd

De MEE- en MJA3-convenanten zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en brancheorganisaties, gericht op efficiënter energiegebruik. De convenanten lopen van 2017 tot en met 2020 en vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80 procent van het industriële energieverbruik en een kwart van het totale energieverbruik in Nederland.

 

Hoge ambities voor 2017-2020

De ambitie voor 2017-2020 ligt met 55,0 petajoule voorgenomen besparing bij de MEE-deelnemers en 47,8 petajoule voorgenomen besparing bij de MJA3-deelnemers fors hoger dan de respectievelijke 33,1 petajoule en 37,5 petajoule van de voorgaande periode 2013-2016.

 

Resultaten 2017

Het totale energiebesparingsresultaat over 2017 voor de MJA3 en de MEE – het eerste jaar van de cyclus 2017-2020 – ligt hoger dan het resultaat in 2016. Werd in 2016 gemiddeld nog 1 procent energie bespaard, in 2017 is dit fors gestegen tot 1,7 procent. De behaalde resultaten blijven wel wat achter ondanks de hogere ambitie. Zo zijn ten aanzien van de procesmaatregelen de resultaten minder dan verwacht. Hier is sprake van enige vertraging betreffende enkele grote energiebesparingsprojecten die naar verwachting in 2018 wordt ingelopen.

 

Bedrijven op koers voor 2020

Ook zijn de resultaten van de eerste monitoringsperiode van het Addendum op het MEE-convenant bekend gemaakt, waarin in het kader van het Energieakkoord voor duurzame groei aanvullende afspraken zijn gemaakt voor 9 PJ additionele energiebesparing. Hoewel niet alle maatregelen voor 2017 zijn gerealiseerd liggen de bedrijven op koers voor het halen van 9PJ in 2020.

                                                                                 

Bedrijfsleven leeft afspraken Energieakkoord na

Met de ingediende besparingsplannen voor de Energie Efficiency Planperiode 2017-2020 en aanvullende plannen voor 9 petajoule extra besparing geeft het bedrijfsleven invulling aan de afspraken uit het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013