‘Overheden doen veel te weinig aan duurzaam inkopen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-01-2015

In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concluderen onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch proces van afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en duurzame oplossingen.

Groene groei
Daarmee laat de overheid kansen voor innovatie en duurzaamheid in de maatschappij liggen en worden ondernemers met onnodig hoge administratieve lasten opgezadeld . Zonde, stellen de ondernemersorganisaties. Als de overheid, die jaarlijks een mega-koper is voor tientallen miljarden, daarbij de eis tot duurzaamheid centraal stelt kan dit aanstormende innovaties over hun marktdrempel helpen en zo bijdragen aan groei en banen. Het is dus zeer effectief om juist deze uitgaven gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming.

Concrete aanbevelingen
In 2011 boden MKB-Nederland en VNO-NCW al een advies aan met elf concrete aanbevelingen voor overheden hoe hier in te werk te gaan. Beleid kwam er wel, maar verandering op de werkvloer bleef uit. Nog steeds is de initiële aanschafprijs doorslaggevend, waardoor duurzaam inkopen een wassen neus blijft. De consequentie is dat overheden inkopen op lagere kwaliteit en over de gehele levensduur hogere kosten maken.

Oplossing
Om duurzaam inkopen nu wel van de grond te krijgen, moet het Rijk weer de regie in handen nemen door samen met andere overheden te komen met een nieuw programma voor 2015 – 2020. De resultaten moeten inzichtelijk gemaakt worden met een stevige benchmark, zodat duurzaam inkopen een competitief element wordt voor overheden. Dat moet leiden tot meer duurzame innovatie, lagere inkoopkosten over de levensduur en minder bureaucratie bij de inkoop, aldus de ondernemersorganisaties en MVO Nederland, de Groene Zaak, NEVI, en Social Enterprise NL.

Lees hier de brief.