Raoul Boucke (D66): 'nu is het tijd voor groene Europese belastingen'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-04-2019

 

Wat betekent Europa voor jou?

Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Maar wie zijn onze (kandidaat) europarlementariërs eigenlijk? En hoe denken ze over migratie, werken in Europa, de EMU, energie en de macht van China? Kandidaat Europarlementariër namens D66 (nummer 2) Raoul Boucke vertelt wat hij wil doen om Europa te verduurzamen: 


Waar wilt u zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement voor inzetten?

Ik ben van de eerste politieke generatie die te maken heeft met de eerste grote gevolgen van klimaatverandering en natuurvernietiging. Maar mijn generatie is ook de laatste die er nog iets aan kan doen. Ik voel een enorme verantwoordelijkheid. Heel veel mensen maken zich, terecht, grote zorgen. Ze willen dat willen dat klimaatverandering, de uitdijende plasticsoep en het snelle uitsterven van diersoorten nú worden aangepakt.

 

Het Europees Parlement is bij uitstek dé plek om deze grote grensoverschrijdend problemen op te lossen. Europa is nog altijd de grootste consumentenmarkt en de grootste investeerder wereldwijd. Europa kan op het diplomatieke wereldtoneel het verschil maken. Die gezamenlijke economische en politieke kracht moeten we inzetten voor een gezonde en stabiele planeet.

'Iedereen wist al jaren dat er een verbod op wegwerpplastic moest komen, maar Timmermans en de Europese Commissie hebben veel kostbare tijd verspild.'

Een volledig circulaire Europese economie in 2050, hoe komen we daar?

 

D66 pleit al jaren voor meer lef op dit vlak. We hebben weinig grondstoffen in de Europese bodem, dus we kunnen alleen onze sterke concurrentiepositie behouden als we fundamenteel circulair gaan werken. Iedereen wist al jaren dat er een verbod op wegwerpplastic moest komen, maar Timmermans en de Europese Commissie hebben veel kostbare tijd verspild. Met het Europese afvalpakket zijn de eerste goede stappen gezet. Nu is het tijd voor groene Europese belastingen, circulaire productnormen, verplichtingen voor groene overheidsinkopen en ecolabels. En niet bang zijn. Met duidelijk beleid haal je knelpunten weg, stimuleer je innovatie en creëer je een gelijk speelveld.

'China komt langzaam in beweging maar is nog afwachtend. Het is dus aan Europa om de leiding te nemen in de uitvoering van het Parijsakkoord'.

Waarom is het belangrijk een klimaat aanpak op Europees niveau te hebben?

Grote problemen als klimaatverandering vragen om samenwerking over de grenzen heen. Daarnaast heeft Europa veel meer internationale slagkracht, dan Nederland in z’n eentje. Trump laat nu het klimaat volledig schieten. China komt langzaam in beweging maar is nog afwachtend. Het is dus aan Europa om de leiding te nemen in de uitvoering van het Parijsakkoord. Dat kan ons ook veel opleveren. Berekeningen van de Europese Commissie laten zien dat het voor de Europese economie en banen beter uitpakt als we de economie volledig klimaatneutraal maken richting 2050.

 

Wat kan de EU doen om ervoor te zorgen dat de CO2-emissies ook buiten Europa omlaag gaan?

We hebben al het klimaatakkoord van Parijs, dat was een historische doorbraak die veel in gang heeft gezet. Hondervijfentachig landen hebben het akkoord inmiddels geratificeerd. Dat betekent dat nagenoeg alle landen een eigen klimaatplan indienen en dat deze klimaatplannen steeds verder aangescherpt worden.

Maar de EU moet ook de druk op de ketel houden. Dat moeten we op de eerste plaats doen door zelf het goede voorbeeld te geven. Het is van groot belang dat we in de komende maanden het Europese klimaatdoel voor 2030 ophogen. Dit zal de druk op China, India en andere grote spelers verhogen om ook met betere klimaatplannen te komen. De VN-klimaattop in New York, in september dit jaar, wordt een belangrijke.

 

Daarnaast moet Europa stappen zetten om ook import van industriële goederen onder te brengen in het Europese CO2-emissiehandelssysteem, zeker als die import komt uit landen die zich niet aan de Parijse afspraken houden. Een slimme aanpak van de import geeft een directe stimulans aan de industrie buiten Europa om ook schoner te produceren.

  

Als je alle private en publieke investeringen optelt, is Europa de grootste investeerder wereldwijd. Als we een veel groter deel van die investeringen kunnen mobiliseren voor duurzame projecten, en regels maken die het makkelijk maken om niet-duurzame investeringen te vermijden, dan zal dat een grote positieve impact hebben in Europa en ver daarbuiten. Steeds meer banken en pensioenfondsen zijn zelf al bezig met de vergroening van investeringen, maar een Europese aanpak zou die financiële spelers die vooroplopen een enorme steun in de rug geven.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.