Oorsprongscertificaten tijdelijk ook digitaal toegestaan

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-04-2020

De Europese Commissie heeft besloten dat oorsprongscertificaten bij invoer tijdelijk ook digitaal aangeleverd mogen worden. Normaal gesproken moet een origineel exemplaar getoond worden, inclusief handtekening en stempel. Omdat direct contact tussen marktdeelnemers en de douane in sommige lidstaten niet meer mogelijk is, heeft de Commissie tijdelijke maatregelen getroffen om te voorkomen dat de internationale handel belemmerd wordt door de regelgeving.

 

Naast digitale kopieën worden ook papieren kopieën van de certificaten tijdelijk geaccepteerd. Deze kopieën moeten ofwel de handtekening en stempel bevatten zoals opgenomen op het originele exemplaar, ofwel voorzien zijn van een digitale handtekening. In deze regeling staat centraal dat de autoriteiten van het importerende land zeker moeten zijn dat het aangeleverd certificaat authentiek is.

 

Wat betreft de export, roept de Commissie op om zo veel mogelijk gebruik te maken van de vergunning Toegelaten Exporteur (meer informatie in het Handboek Douane). Hiermee kunnen bewijzen van oorsprong gebruikt worden als alternatief voor officiële certificering. Zodra de situatie genormaliseerd is, wordt van exporteurs verwacht dat zij de originele oorsprongscertificaten weer aanleveren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.