Nieuwe dynamiek in discussie over toekomst van de EU

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-06-2017

De Europese ontwikkelingen worden gekenmerkt door een nieuwe dynamiek. De Brexit, de beleidsvoornemens van President Trump en ontwikkelingen in o.a. Rusland China en de buurlanden van de EU maken duidelijk dat de EU zich moet instellen op een sterk veranderde wereld. Met het oog daarop heeft Commissievoorzitter Juncker zijn Witboek voor de toekomst van de EU gepresenteerd. Met de recente verkiezingsuitslagen in Oostenrijk, Nederland en vooral Frankrijk heeft een aantal expliciet pro-Europese partijen goede resultaten geboekt en hebben nadrukkelijk eurosceptische partijen geen overwinning behaald. Daarmee is de sfeer in Brussel om aan dat Witboek en de toekomst te werken positiever en constructiever geworden. Frankrijk en Duitsland werken aan nieuwe initiatieven op het terrein van Europese veiligheid en defensie, migratiebeleid, versterking van de euro en de EMU en industriële samenwerking, die waarschijnlijk na de Duitse verkiezingen gepresenteerd zullen worden.

 

Andere onderdelen van een Europese toekomstagenda zouden kunnen zijn de versterking van de concurrentiekracht, invulling van een sociale dimensie en versterkte handhaving van de rechtsstaat. In het kader van de euro en de EMU zouden voorstellen gelanceerd kunnen worden over een EU minister van financiën, een begrotingsstabilisatiecapaciteit, meer convergentie van economische ontwikkeling, de invoering van een gezamenlijk depositogarantiestelsel en eurobonds. Binnen dit bredere Europese kader is de Interne Markt nog steeds een van de belangrijkste pijlers voor de realisatie van economische groei en welvaart.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.