Geopolitieke strijd om ruwe materialen – de messen zijn geslepen!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-05-2020

Bij het heropbouwen van de economie na de coronacrisis zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de elektrische auto. De Commissie wil fors investeren in de auto-industrie, maar verwacht daar ook verduurzaming van de sector voor terug. Hoewel op de totale personenautoverkoop de elektrische voertuigen (EV) nog net geen 5% uitmaken van de totale personenautoverkoop, is de omzet van de eerste maanden van dit jaar al met 20% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dan ook dat de verbrandingsmotor binnen enkele jaren ingehaald zal zijn door de elektrisch aangedreven motor.

 

Onvoldoende grondstoffen in Europa

Bij deze positieve ontwikkeling is wel een zorgelijke kanttekening te plaatsen. Voor de productie van de batterijen van EV's zijn veel ruwe materialen nodig. Het gaat daarbij om lithium, cadmium, kobalt en grafiet. Ook voor de productie van laptops, mobiele telefoons en andere oplaadbare producten zijn de grondstoffen onmisbaar. In Europa komen deze ruwe materialen slechts in zeer beperkte mate voor. In landen waar ze wel voorkomen, zoals Finland en Spanje, is de voorraad beperkt of ontbreek het capaciteit om de grondstoffen te bewerken. Neem lithium, een onmisbaar element voor de productie van de lithium-ion batterij: slechts 0,9% van de wereldwijde delving van het element gebeurt in Europa en zelfs dat moet naar Azië verscheept worden om daar het raffinageproces te doorlopen.

 

Een Europese strategie

De Europese industrie en de Europese Commissie maken zich hier beide danig zorgen over en hebben dan ook de handen ineengeslagen. De Commissie heeft belangrijke autoproducenten zoals Volkswagen ervan weten te overtuigen dat het van groot belang is om de Europese capaciteit wat betreft batterij flink op te schalen. De vrees is namelijk dat de Europese autoindustrie zich anders naar Azië zal verplaatsen, waar zij dichter op de productie van de batterijen zou zitten. 85% van de productie van batterijen voor EV's vindt immers plaats in China, Japan of Zuid-Korea. Het nieuwe industriebeleid van de Commissie doet er goed aan zich op de gehele waardeketen te richten. Hiervoor komt de Commissie dan ook een terecht compliment toe.

 

In een advies dat ik opstelde voor het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt dit nieuwe Europese industriebeleid ondersteund. Kleine en grote bedrijven in de waardeketen van EV-batterijen verdienen ondersteuning om mee te kunnen doen in deze felle en mondiale concurrentiestrijd .

 

Handel en recycling

Landen als China zijn al jaren bezig de ruwe materialen binnen te slepen, ze kopen in verre buitenlanden mijnen op of contracteren exclusieve afname overeenkomsten. Europa kan via bilaterale handelsovereenkomsten ook zo'n positie verwerven. Europa kan daarin ook het verschil maken door gelijktijdig toe te zien op fatsoenlijke lokale arbeidsvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen en zorg voor het milieu in die regio's.

 

In de EU zelf kunnen we ruwe materialen terugwinnen doormiddel van recyclingprocessen, bijvoorbeeld uit de afvalbergen van voormalige mijnbouwgebieden. Ook met slimme toepassingen van circulaire productiemethoden kunnen veel grondstoffen gewonnen worden. Daarnaast werkt de Europese kennisindustrie aan een nieuwe generatie batterijen waarin aanzienlijk minder lithium of kobalt wordt verwerkt. De eerste Europese batterijfabriek, van NorthVolt in Zweden, is al van start gegaan.

 

Het opslaan van energie in batterijen is een onontbeerlijk onderdeel van de vergroening van onze samenleving. Een strategische voorziening van ruwe materialen is hiervoor onmisbaar. De EU en het Europese bedrijfsleven moeten er samen voor zorgen dat die voorziening er komt!

 

 

Door Colin Lustenhouwer, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité namens MKB-Nederland

 

Colin Lustenhouwer

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.