Functioneren interne markt staat centraal in roadmap voor exitstrategieën

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-04-2020

De Europese Commissie wil ervoor waken dat de interne markt onder druk komt te staan bij het afbouwen van de lockdowns in de verschillende Europese lidstaten. Bij het aanbreken van de crisis sloten meerdere lidstaten de grenzen, waardoor het transport van goederen en daarmee de waardeketens ontregeld raakten. Deze week publiceerde de Commissie een roadmap voor het afbouwen van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Daarin benadrukt de Commissie het geïntegreerde karakter van waardeketens en de wijze waarop de nationale exitstrategieën daar rekening mee dienen te houden.

 

Coördinatie

Ten eerste is het, om waardeketens zo min mogelijk te verstoren, van het grootste belang dat het openen van grenzen op een gecoördineerde manier gebeurt. De Commissie beveelt aan dat lidstaten in de overgangsfase de inspanningen vergroten om het vrije verkeer van goederen te waarborgen en de bevoorradingsketens in de interne markt te beveiligen. Wat betreft het vrije verkeer van personen, wil de Commissie prioriteit geven aan grenswerkers en seizoenwerkers.

 

Verstoringen aanpakken

Daarnaast gaat de Commissie een rapid alert systeem instellen om verstoringen in de toeleverings- en waardeketens te identificeren. Verstoringen kunnen ontstaan door een asymmetrische opheffing van inperkingsmaatregelen (binnen of buiten de EU), het faillissement van bedrijven of door inmenging van actoren uit derde landen. De Commissie zoekt naar de beste methoden om verstoringen aan te pakken.

 

Ingrijpen bij disproportionele maatregelen

Ten slotte benadrukt de Commissie dat zij zal blijven ingrijpen wanneer disproportionele nationale maatregelen negatieve gevolgen hebben voor de interne markt. De afgelopen weken heeft de Commissie meerdere initiatieven ondernomen om te zorgen dat internationale transport en handel niet stil komt te liggen. Zo kan vrachtverkeer bij veel grensovergangen via zogenaamde Green Lanes sneller doorrijden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.