Europese Commissie zet grote stap om digitale ambitie te verwezenlijken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-02-2020

De Europese Commissie presenteerde 19 februari een serie initiatieven voor een Europese aanpak op data, kunstmatige intelligentie en platformregulering. Dit pakket geeft invulling aan de digitale ambitie van de Commissie in het huidige mandaat en is samen met de European Green Deal en een krachtige EU in de wereld één van de drie kernambities van de Commissie Von der Leyen.

 

Net als de European Green Deal gaat het om roadmaps met daarbij een lijst aangekondigde (deels wel wetgevende) voorstellen om de digitale interne markt verder te ontwikkelen:

  1. Een overkoepelende roadmap voor de komende vijf jaar (Shaping Europe’s Digital Future)
  2. Een strategie over data (A European Data Strategy)
  3. Een strategie over kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust)

Geopolitieke context

De Europese Commissie plaatst data en kunstmatige intelligentie terecht binnen een geopolitieke context. De EU wil wereldleider worden in innovatie in de data economie en legt met de drie gepresenteerde initiatieven een belangrijk fundament. Met name op gebied van industriële data heeft de EU nog veel potentie en zien wij dat een Europese aanpak op basis van Europese regels en waarden wereldwijd als blauwdruk kan gelden.

 

Uitwerking nodig

Duidelijk is dat de digitale ambitie uitwerking vereist binnen de verwachte EU industriestrategie en Europese mkb-strategie. Ook zal de digitale agenda nauw gekoppeld moeten worden aan de reeds gepubliceerde European Green Deal. Gezamenlijk kunnen de strategieën het concurrentievermogen van het bedrijfsleven versterken, mits er wordt gewerkt met één regelgevend kader en er een werkelijke interne markt voor data wordt opgebouwd.

 

Belang van digitale skills

Digitale skills worden gezien als een kernelement van de digitale transitie van de EU. Een toegewijde skills agenda wordt daarom medio 2020 gepresenteerd. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven deze aanpak en zien digitale vaardigheden als een cruciale voorwaarde voor een breed gedragen transitie naar een gedigitaliseerde samenleving.

 

Europese cloud neerzetten in publiek-private samenwerking

Concreet stelt de Commissie eind 2020 een raamwerk voor om ‘common European data spaces’ te creëren. Deze data ruimtes worden gebruikt om data samen te brengen. Daarmee zou de EU minder afhankelijk te zijn van de buitenlandse grote Cloud providers. Het is goed dat er een Europese aanpak wordt voorgesteld. Daarmee kan geprofiteerd worden van de schaal van de EU. Belangrijk is dat dit voorstel wel wordt neergezet in een publiek-private samenwerking en goed wordt nagedacht over de spelregels.

 

Zorgen over conformiteitsbeoordeling kunstmatige intelligentie

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het Witboek over AI. Het is van belang dat er één Europees regelgevend kader komt voor kunstmatige intelligentie met geharmoniseerde regels om grensoverschrijdende innovatie en samenwerking te bevorderen. Cruciaal is dat gewerkt wordt aan het vertrouwen van de burger in AI en we de potentie van de technologie voorop blijven stellen.

 

Zorgelijk is het voorstel van de Europese Commissie voor aanvullende eisen voor algoritmische systemen die worden toegepast in een aantal "hoog risico" sectoren. Het is nog onduidelijk wat onder hoog risico valt. Dit moet volgens VNO-NCW en MKB Nederland beperkt worden ingevuld om niet innovatie niet onnodig te belemmeren. Dit omvat regels voor gegevenskwaliteit en traceerbaarheid, transparantie en moet vooraf via een zogenaamde conformiteitsbeoordeling getest worden. Indien een applicatie non compliant blijkt, dient deze opnieuw getraind te worden met Europese goedgekeurde datasets. Dit zal zorgen voor een enorme vertraging in de innovatie en precies dat is wat we niet moeten willen.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.