Europese Commissie opgeroepen met een EU industriestrategie te komen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-06-2017

Op 29 en 30 mei vond de Raad voor Concurrentievermogen plaats. Op 29 mei werden de raadsconclusies gepubliceerd over 'een strategie voor het toekomstige EU industriebeleid', waarin alle EU-lidstaten een gezamenlijk sterk politiek signaal afgeven: ondanks positieve economische ontwikkelingen, presteert de Europese industrie globaal gezien nog steeds onder de maat. De Commissie moet daarom vaart maken met haar (eerder aangekondigde) strategie voor een nieuw Europees industriebeleid en deze voor de Europese Raad in de lente van 2018 publiceren.

 

BusinessEurope reageerde met een positief persbericht op deze raadsconclusies. Nu de lidstaten hebben laten zien hoe belangrijk een herlancering van een industriële strategie is zal de Commissie ook moeten volgen met concrete acties, aldus de Europese werkgeverskoepel. Ook de Nederlandse overheid, die voorheen nog niet was aangesloten bij het Friends of Industry initiatief, heeft haar steun voor het belang van een EU industriebeleid kenbaar gemaakt en zal een bijdrage leveren aan de eerstvolgende vergadering van de Friends of Industry. MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen dit en deden al eerder een oproep aan Nederland om zich aan te sluiten.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de kernpunten van het huidige EU industriebeleid. Een defensief industriebeleid is niet wenselijk. Ook heeft de Nederlandse industrie baat bij open competitie. Er valt voor Europa veel te leren van ons eigen nationale industriebeleid: een roep naar extra investeringen, onderzoek en continuïteit in het beleid, maar ook naar het centraal stellen van een aantal maatschappelijke thema’s waar cross sectoraal aan kan worden gewerkt. Dit zou een goed uitganspunt vormen voor een Europese actieagenda. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen deze inzet zowel op nationaal niveau als middels BusinessEurope de komende periode blijven uitdragen met oog op de aangekondigde strategie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.