EU verdeeld over regels voor vrachtvervoer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-04-2018

Vorig jaar mei kondigde de Europese Commissie een voorstel aan om de regels voor het vrachtvervoer over de weg te herzien. Over drie belangrijke onderwerpen van dit mobiliteitspakket wordt naar verwachting op 24 mei aanstaande in het Europees Parlement gestemd, maar verdeeldheid heerst. Niet alleen in het Europees Parlement, maar ook onderling tussen EU-lidstaten. Daarom is de vraag in hoeverre er volgende maand knopen kunnen worden doorgehakt.

 

Ten eerste is er de kwestie detachering. De algemene hervorming van detacheringsregels in de Europese Unie, die de sociale rechten van werknemers in een andere EU-lidstaat dan het thuisland regelt, is niet van toepassing op transport. Middels een speciale wet wordt er voor het wegvervoer echter een aparte regeling voor detachering voorgesteld. In het Europees Parlement lopen de meningen dusdanig uiteen dat overeenstemming op dit dossier ver weg lijkt. Sommige Europees Parlementsleden (EP-leden) willen detachering vanaf de eerste dag dat een chauffeur in een andere EU-lidstaat rijdt van toepassing laten zijn, terwijl anderen helemaal tegen de toepassing van detachering zijn.  Het Commissievoorstel probeert op een compromis uit te komen, door vanaf 3 dagen voor te stellen.

 

Ten tweede is cabotage een heet hangijzer: het recht voor wegvervoerders om binnenlandse ritten in een andere dan de eigen EU-lidstaat uit te voeren. Over in welke mate buitenlandse chauffeurs in een binnenlandse markt mogen rijden bestaan grote meningsverschillen. Vooral EP-leden uit Midden- en Oost-Europa willen de markt liberaliseren, terwijl in West- en Noord-Europa wordt gevreesd dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid in eigen land.

 

Ten derde speelt er de kwestie van rust- en rijtijden voor chauffeurs. In vergelijking met de andere dossiers lijkt overeenstemming hierover als eerste te kunnen worden bereikt. EP-lid Wim van de Camp (EVP/CDA) heeft de verschillende politieke groepen het dichtst bij elkaar weten te brengen. De vraag blijft of dit dossier kan worden aangenomen zonder dat er over de andere dossiers een akkoord is bereikt.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat er regels moeten zijn die gehandhaafd kunnen worden en die passen binnen bestaande Europese wetgeving. Daarvoor geldt dat internationaal transport geliberaliseerd is en binnenlands vervoer vooralsnog niet. Om een goedwerkende interne markt te krijgen, is het belangrijk dat grensoverschrijdend vervoer zonder te veel bureaucratie kan verlopen en daar past geen detachering bij (zie eerder artikel). Voor binnenlands vervoer geldt dat cabotage al aan regels gebonden is. Toepassing van detacheringsregels op chauffeurs die deze dienst uitvoeren kan proportioneel zijn, maar het is wel van belang dat de regels actief gehandhaafd worden. Voor Nederland, als het best presterende transportland van de EU zijn deze waarborgen van cruciaal belang.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.