Esther de Lange (CDA): 'Een crisis om lessen uit te trekken'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-04-2020

De coronacrisis brengt enerzijds heel wat leed met zich mee. We rouwen om mensenlevens die verloren gaan, en ook de lockdown-maatregelen beginnen stilaan door te wegen. Anderzijds zien we ook hoe heel wat zorgverleners plots de appreciatie krijgen die ze verdienen. Daarnaast zijn er ook op het vlak van samenwerking tussen de Europese lidstaten heel wat lessen te trekken.

 

Gebrek aan coördinatie 

De Europese lidstaten gingen aanvankelijk elk hun eigen gang. Al medio februari waarschuwde ik hier samen met mijn Duitse fractievoorzitter en een Italiaanse collega voor: landen zullen benadrukken dat zorg een nationale aangelegenheid is, aangeven dat ze bereid zijn om te coördineren, maar de blik zal veelal niet verder reiken dan de eigen landsgrens. Begrijpelijk misschien, want in een ongekende crisis als deze heb je je handen vol aan je eigen land. Maar wenselijk is het niet. Zeker niet voor een land als Nederland.

 

Hamsteren 

Overheden begonnen lukraak hun grenzen te sluiten en maatregelen verschilden van land tot land, ook wanneer de stand van de uitbraak vergelijkbaar was. Met alle gevolgen van dien: feestende Vlamingen in Brabant omdat in België de cafés al gesloten waren en in Nederland nog niet. Verontruste ouders omdat over de grens de scholen dicht gingen en bij ons niet. En ellenlange files aan grensovergangen in Europa, vrachtwagenchauffeurs die uren en dagen stonden te wachten met voedsel of medisch materiaal, alsook tal van gestrande reizigers. En niet alleen in de warenhuizen werd er als een gek toiletpapier gehamsterd, maar ook lidstaten begonnen halsstarrig medisch materiaal bij zich te houden, ook wanneer er nog ruimte was om landen met grote tekorten te helpen. Op veel van deze punten heeft de Europese Commissie in de tussentijd ingegrepen en kunnen goederen weer de grens over.

 

Economie uit de ijskast 

Maar uiteraard ligt de grootste uitdaging nog voor ons, waar samenwerking tussen lidstaten van groot belang zal zijn: de exit-strategie. Hoe gaan we onze levens opnieuw hernemen? Hoe kunnen we eerder gemaakte fouten daarbij vermijden? En vooral, hoe krijgen we de motor van onze economie opnieuw draaiende?

 

Heel wat sectoren zijn stilgevallen, globale toeleveringsketens raakten geblokkeerd. Onze economie zit als het ware in een ijskast en we moeten zorgen dat deze zo snel als mogelijk kan ontdooien zodra de pandemie voorbij is. Daarom is het cruciaal dat we zorgen dat levensvatbare bedrijven niet over de kop gaan, en dat mensen hun baan houden. We zullen onder andere het mkb, dat verantwoordelijk is voor meer dan 70% van onze werkgelegenheid, broodnodig hebben. De Europese ministers van Financiën beslisten daarom vorige week dat de Europese investeringsbank 200 miljard in de Europese mkb’s zal pompen, om deze van werkkapitaal te voorzien en zo te helpen het hoofd boven water te houden. Ook komen er 100 miljard Europese leningen om de nationale stelsels van arbeidstijdverkorting te ondersteunen. Want wanneer we onze economie terug uit de ijskast halen, willen we dat onze mkb’s en onze banen er nog zijn. En dat er liefst ook nog een degelijke afzetmarkt is voor onze Nederlandse bedrijven. Aangezien 70% van onze Nederlandse export naar andere Europese lidstaten gaat, is het ook in ons eigen belang om Italiaans jobs, en Spaanse mkb’s te ondersteunen. Daarom is een Europees antwoord zo cruciaal. Niet met blanco cheques maar wel met een geloofwaardige aanpak en instrumenten.

 

Dus laat ons kijken waar we tekortschoten en deze herkansing met beide handen grijpen. Laat ons even de grote twistpunten links laten liggen, en kijken hoe we eendrachtig de broodnodige exit-strategie gaan opzetten. Crisistijd vraagt om karakter en leiderschap - nu is het moment om dat te tonen.

 

Esther de Lange

Europarlementariër

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.