Een nieuwe Europese mkb strategie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-12-2019

Er komt behoorlijk wat af op ondernemers met het aantreden van de nieuwe Europese Commissie. Afgelopen woensdag presenteerde vice-voorzitter Frans Timmermans de grote lijnen voor de European Green Deal, met ambitieuze plannen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Ook op het gebied van digitaal, sociaal, financieel, economisch en industriebeleid legt de nieuwe Europese Commissie de lat hoog. Met grote gevolgen voor ondernemerschap. Om mee te denken over de invulling van het Europees mkb-beleid ging Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, afgelopen week op pad in Brussel.

 

‘Het Europees mkb-beleid vraagt om een satéprikker, die als het ware dwars door alle beleidsdomeinen steekt en alles goed bij elkaar houdt’, aldus de voorzitter. ‘Want alleen met samenhang tussen de plannen kunnen we de regeldruk voor het mkb in toom houden en ervoor zorgen dat het mkb kan groeien en bloeien. Dat moet in de mkb-strategie geregeld worden’.  

 

MKB-vriendelijk beleid

Ons land draait op honderdduizenden ondernemers. Zij zijn de ‘motor’, ‘ruggengraat’ en de ‘longen’ van onze economie en staan midden in onze samenleving. Niet alleen in Nederland, maar in heel de Europese Unie. Daarom moet Europees beleid ondernemerschap stimuleren en aansluiten bij de concrete behoeften op de werkvloer. Dat is goed voor onze economie, banen en leefbaarheid in dorpen en steden. Het vraagt om een concrete en horizontale aanpak voor mkb-beleid op Europees niveau. We verwelkomen dan ook van harte dat Commissievoorzitter von der Leyen (VDL) een concrete strategie voor het mkb gaat ontwikkelen. Wat is er voor het mkb nodig op het gebied van digitalisering, klimaatbeleid, financiering, scholing van personeel? Nu is het zaak dat deze strategie een brede aanpak hanteert en doorklinkt in alle beleidsvelden. 

‘Samen moeten we ervoor zorgen dat het de mkb-strategie niet alleen een tandeloos plan blijft, maar echt gaat vliegen’

Gas erop, en niet alleen voor unicorns

Naast de satéprikker moet de Europese Unie wat betreft MKB-Nederland ook snel aan de slag gaan. De uitdagingen van het mkb zijn bekend: regeldruk, financiering, toegang tot nieuwe markten en personeel, digitalisering, verduurzaming en meer. Het merendeel van de oplossingen kunnen we zelf oppakken, maar daar waar nodig roepen we de nationale én Europese overheid op tot actie. Hoe eerder de mkb-strategie er ligt, hoe sneller ondernemers kunnen profiteren van de resultaten. Ook moet de mkb-strategie naast over unicorns, tech bedrijven en startups, ook gaan over het traditionele mkb. Ook de loodgieter en de bakker op de hoek moeten onderdeel zijn van de brede aanpak van de mkb-strategie.

Daarom ging Jacco Vonhof op pad met onze ideeën

Het mkb denkt mee

De Europese Commissie is hard bezig met de ontwikkeling van de strategie, juist daarom ging Jacco Vonhof nu op pad om onze ideeën over de invulling te delen. Met leden van het Europees Parlement, Annie Schreijer-Pierik (CDA), Toine Manders (50+) en Rob Rooken (FvD), en vertegenwoordigers van het mkb hebben we gesproken over concrete uitdagingen van ondernemend Nederland en Europa – en wat zij voor ons in het Europees Parlement kunnen betekenen.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.