Digitale aanpak coronacrisis vraagt om duidelijke privacyregels

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-04-2020

Vlak voordat het nieuwe coronavirus Europa in zijn greep kreeg, publiceerde de Commissie een pakket aan strategieën die samen vorm moesten geven aan de Europese digitale transitie. Twee uitgangspunten stonden daarin centraal. Enerzijds moest het gebruik van data, AI en alles wat digitaal is, hoognodig uitgebreid worden. Dat achtte de Commissie niet alleen van groot belang omdat daarmee de mondiale concurrentiepositie van de EU behouden en versterkt zou kunnen worden, maar ook omdat digitale innovaties een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Anderzijds moest het vertrouwen van de Europese burger in de digitale technologie vergroot worden. Daartoe wilde de Commissie dat burgers meer zicht zouden krijgen in de beheerders van technologieën en diens omspringen met (persoonlijke) data.

 

Mogelijkheden

De coronacrisis zet de verhouding tussen het 'ecosystem of excellence' en het 'ecosystem of trust', zoals de Commissie de twee uitgangspunten noemde, nog meer op scherp dan tevoren. Aan de ene kant is de crisis een maatschappelijke uitdaging bij uitstek, waarbij digitale innovaties, zoals apps die de verspreiding van het virus tracken, uitkomst kunnen bieden. Om lockdowns af te bouwen en de economie weer op gang te helpen, moeten de mogelijkheden die de digitale sector biedt dan ook zeker aangegrepen worden.

 

Privacy

Daar staat tegenover dat het gebruik van apps en data over de verspreiding van het virus zo moet gebeuren dat er geen inbreuk wordt gedaan aan de privacy van burgers. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan dat door geaggregeerde en geanonimiseerde data te gebruiken, of door burgers expliciet toestemming te laten verlenen voor het gebruik van hun persoonlijke data.

 

Duidelijkheid

Toch worden de Europese regels omtrent privacy door veel lidstaten op verschillende manieren geïnterpreteerd tijdens de coronacrisis. BusinessEurope geeft daarom aan dat de Commissie meer duidelijkheid moet verschaffen over de wijze waarop de Europese privacywetgeving geïnterpreteerd dient te worden in het kader van de crisis. Didier Reynders, Eurocommissaris voor Justitie, gaf deze week in dialoog met het European Policy Center aan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming wel degelijk beschikt over clausules voor uitzonderlijk situaties zoals de huidige, maar dat er pas in een crisissituatie een uitgekristalliseerd framework voor crises ontstaat.

 

Toolbox

De Commissie ondernam onlangs de eerste stap door een aanbeveling te publiceren over het gebruik van mobiele data en apps binnen de exitstrategieën van lidstaten. De Europese Commissie wil een gemeenschappelijke Europese aanpak bewerkstelligen ten aanzien van het gebruik van apps en data voor het monitoren en tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Daartoe richt de Commissie zich nu op het vaststellen van een Europese digitale toolbox, die moet zorgen dat de gebruikte tools in lijn zijn met EU-wetgeving en internationaal op elkaar aansluiten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.