Commissie wil meer samenwerking tussen mededingingsautoriteiten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-05-2017

Op 22 maart publiceerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor een Richtlijn om de bevoegdheden van nationale mededingingsautoriteiten te versterken. Zij constateert dat er nog veel onbenut potentieel is in de handhaving van het mededingingsrecht door nationale mededingingsautoriteiten (de ACM in Nederland). De nieuwe Richtlijn stelt een aantal minimumeisen die voor nationale mededingingsautoriteiten moeten gaan gelden op verschillende gebieden: zo zouden nationale mededingingsautoriteiten onafhankelijker moeten worden en nieuwe middelen tot hun beschikking krijgen om effectiever te handhaven. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe onderzoeks- en dwangbevoegdheden, maar ook nieuwe bevoegdheden op het gebied van het uitdelen van boetes. Ook wil de Commissie de wederzijdse bijstand tussen nationale mededingingsautoriteiten vergroten. 

 

De reden voor dit nieuwe Commissie voorstel is dat de procedures voor mededinging per lidstaat heel erg uiteen kunnen lopen. Ongelijke handhaving van de regels is een verstoring van mededinging op de interne markt en ondermijnt bovendien het huidige systeem van gedecentraliseerde handhaving. Grensoverschrijdend onderzoek en samenwerking tussen EU lidstaten is belangrijk en daarom vindt de Commissie dat nationale mededingingsautoriteiten nieuwe bevoegdheden hiervoor moeten krijgen.

 

Inmiddels is het nieuwe voorstel naar de Europese Raad en het Europees Parlement gestuurd. De Nederlandse overheid (ministerie van Economische Zaken) heeft laten weten onafhankelijke en effectieve uitoefening van het toezicht op de naleving van de mededingingsregels te steunen. De ACM in voldoet al aan de doelstellingen van het voorstel. Nederland plaatst wel kanttekeningen bij de harmonisatie van nationale mededingingsregels. In het Europees Parlement zal de commissie voor economische en monetaire zaken (ECON) de leiding nemen over dit dossier.

 

De komende periode zal BusinessEurope een standpunt bepalen met betrekking tot dit nieuwe voorstel. De Duitse werkgeversorganisatie BDI heeft al een korte analyse gepubliceerd. VNO-NCW en MKB-Nederland volgen het dossier.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.