Commissie publiceert standaarden om productie medische hulpgoederen op te schalen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-03-2020

Om bedrijven uit de EU en uit derde landen in staat te stellen sneller de productie van noodzakelijke medische hulpgoederen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermende kleding) op te pakken heeft de Europese Commissie de Europese normen voor deze goederen vrij beschikbaar gesteld in overleg met de eigenaren, de certificeringsinstellingen CEN en CENELEC. Normaal gesproken moeten deze worden gekocht en gebruikt volgens de regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom, omdat er auteursrecht op de standaarden rust. De normen zijn nu beschikbaar via de nationale certificeringsinstellingen in de lidstaten.

 

Het gaat in ieder geval om de volgende normen:

Mogelijk worden daar nog de volgende normen aan toegevoegd:

Voor een verdere toelichting zie:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_502

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.