Commissie presenteert ambitieus gezondheidsplan

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2020

De wereldwijde COVID-pandemie heeft een grote impact op de gezondheidszorg van lidstaten. Kwetsbaarheden in de zorg worden blootgelegd en de Europese afhankelijkheid van derde landen voor medicijnen komt pijnlijk voor het voetlicht. In dit kader heeft de Europese Commissie een nieuw en ambitieus gezondheidsprogramma voorgesteld: het EU4Health-programma. In de periode 2021-2027 wordt er 9,4 miljard euro geïnvesteerd in het versterken van de gezondheidszorg van de lidstaten. 

 

Belangrijke bijdrage aan herstel

COVID-19 heeft aangetoond dat de paraatheid en het vermogen van de EU om doeltreffend te reageren op desastreuze gezondheidsdreigingen, grondig moet worden aangepakt. EU4Health speelt hierin een belangrijke rol. Het programma richt zich op de versterking van de gezondheidszorg in lidstaten, het stimuleren van innovatie in de gezondheidssector en het bevorderen van de gezondheid van de Europese bevolking. 

 

Ook richt het programma zich op de kwetsbaarheden die door de COVID-pandemie zijn blootgelegd om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg veerkrachtig genoeg is om toekomstige pandemieën het hoofd te bieden.  Zo is er vanuit de EU meer behoefte aan betere coördinatie tussen de lidstaten, het opschalen van zorgcapaciteit op Europees niveau en intensievere investeringen in de gezondheidszorg vanuit de EU om zo voorbereid te zijn op de toekomst.

 

Inspelen op de behoeften

Met het EU4Health-programma weet de Commissie in te spelen op de Europese behoeften. Zo wordt er een noodvoorraad aangelegd van medische hulpmiddelen: denk aan medische mondkapjes en beschermingsmateriaal. Maar ook wordt er een reserve aan medisch personeel en deskundigen gecreëerd, die meteen kunnen worden ingezet door de EU heen ten tijden van crisis. 

 

Een ander belangrijk speerpunt van het EU4Health-programma is het minimaliseren van de Europese afhankelijk van derde landen voor het verkrijgen van medicijnen. Het programma stuurt erop aan om medicijnen en medisch appratuur beschikbaar te maken binnen de EU door middel van innovatiegerichte oplossingen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan intensiveren van monitoringssystemen om zo een toekomstige uitbraak of pandemie voor te zijn en goed in kaart te kunnen brengen.

Deze initiatieven zijn belangrijk voor de veerkrachtigheid van de gezondheidszorg van lidstaten, het faciliteren van een toegankelijk zorgsysteem voor iedereen en de Europese gezondheid te waarborgen.

 

Financiering

De financiering van het EU4Health-programma komt deels uit de EU-begroting (1,7 miljard euro) en verloopt deels via externe leningen (7,7 miljard euro) die zijn opgenomen in het EU Recovery Plan dat drie weken geleden is gepresenteerd. De verdeling van de financiering wordt pas nader bepaald tijdens de uitvoering van het EU4Health-programma in januari 2021.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.