Brusselblog Winand Quaedvlieg: een volle Europese agenda

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-07-2020

Dit is alweer de laatste Blik op Europa voordat Nederland het holst van de vakantie binnengaat. Brussel zelf gaat nog twee weken door voordat je in de lege augustusstraten een kanon kunt afschieten, en met de aanstaande Europese Top (of worden het Toppen?) over het Herstelfonds is er zeker nog geen vakantiesfeer. Toch is het goed alvast een balans op te maken.

 

Herstel met hervormingen 

In de afgelopen weken hebben VNO-NCW en MKB Nederland met veel ruchtbaarheid hun standpunt over het EU Herstelfonds kenbaar gemaakt. Kort gezegd komt dat erop neer dat we ervan overtuigd zijn dat het herstel van de Europese economie - en dus ook van onze afzetmarkten - vraagt om een groot plan op EU-niveau, maar dat geld moet dan wel controleerbaar worden besteed aan investeringen en versterking van het verdienvermogen. We hebben dat uitgedragen in interviews, een prachtig webinar, een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer en een gezamenlijke verklaring met Confindustria, de Italiaanse zusterorganisatie van VNO-NCW. Want net als wij dringen de werkgeversorganisaties uit alle zuidelijke EU landen er bij hun overheid op aan dat het Herstelfonds op investeringen gericht moet zijn. Onze boodschap bereikte zelfs het Italiaanse televisienieuws.

 

Voorbereidingingen Brexit in stroomversnelling 

De laatste dagen waren ook nog goed voor belangrijk Brexit nieuws. Elders in deze Blik gaar Roel van ’t Veld in op de voorbereidingen die Nederlandse bedrijven vóór 1 januari moeten treffen om klaar te zijn voor de nieuwe douaneformaliteiten aan de grens met het VK. Want dat die er komen staat nu vast, of de EU en het VK nog een akkoord sluiten of niet. Na de zomer moeten die voorbereidingen dus in een hogere versnelling. De Europese Commissie heeft meer dan honderd technische notities – Notices on Readyness – geschreven over welke technische voorbereidingen per sector of bedrijfstak nodig zijn om na 1 januari zaken te kunnen doen met het VK. Het is belangrijk dat bedrijven die goed lezen.  Ook het VK publiceerde deze week zijn plannen voor de nieuwe douanerealiteit. Die gaan het land en bedrijven miljarden kosten zonder dat daar vooralsnog enig voordeel tegenover staat. Ondertussen gaan de onderhandelaars van EU en VK in de zomer gewoon door, maar er zijn nog weinig optimistische geluiden dat ze een akkoord zullen bereiken. Ook Europarlementariër Samira Raffaëla (D66) kan dat beeld in deze Blik nog niet opvrolijken.

 

Controle op de productieketen 

Een ander onderwerp dat ons na de zomer zal gaan bezighouden zijn de EU plannen om een verplichte ‘due diligence’ in te voeren op risico’s van schending van arbeidsnormen en mensenrechten in toeleveringsketens. Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) maakt een rapport daarover voor het Europees Parlement en ook in nationale parlementen staat het onderwerp op de agenda. Op zich is het goed om te kijken of Europese regels op dit vlak mogelijk zijn, dat is beter dan een lappendeken van nationale regels. Maar de regels moeten wel praktisch uitvoerbaar zijn. In een tweet herinnert onze Duitse zusterorganisatie BDI eraan dat er 140 stappen in een keten nodig zijn om een simpel herenhemd van katoenpluk tot strijkplank te brengen. Ga dat maar eens allemaal checken als gewoon mkb-bedrijf.

 

En dan hebben we het nog niet gehad over EU plannen voor waterstof, het afschaffen van belastingparadijzen, energienetwerken, een skills agenda, de digitale agenda, mkb-beleid en nog veel meer. De agenda om Europa en het Europese bedrijfsleven een strategisch sterke positie te geven in de wereld van morgen is belangrijk en veelkoppig. Een rustig najaar zullen we er niet mee krijgen. Maar voor nu wens ik u vooral een goede vakantie!

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.