Ambitieus Horizon Europe programma nodig om Europese concurrentiekracht te versterken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-09-2018

Voor haar toekomstige welvaart en welzijn moet Europa het van kennis en innovatie hebben. Europa is nog steeds een belangrijke speler op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd brokkelt het fundament van de voorsprong langzaam af, mede doordat andere continenten de investeringen sterk opschroeven.

 

De investeringen van Europa liggen onder die van de VS, en ongeveer op het niveau van China. Ongeveer twee derde van deze investeringen komt voor rekening van het bedrijfsleven. Met recht is Europa een kampioen kennisproductie. Op vele terreinen is Europa nog steeds wereldtop. De kampioen kennisproductie heeft echter zichtbaar moeite met het plukken van de vruchten ervan. Onderzoek laat zien dat een private euro in R&D minder rendeert dan elders in de wereld en het aantal echte disruptieve bedrijven (‘unicorns’) is in Europa laag.

 

Dit vraagt om een antwoord van lidstaten afzonderlijk, maar ook van de EU. Onderzoek en ontwikkeling worden steeds complexer kostbaarder en overstijgen daarmee vaak nationale budgetten voor O&I. Bovendien kan door Europese samenwerking focus en massa worden bereikt en verdere specialisatie gestimuleerd.

 

De Europese Unie draagt daarom bij aan meer technologische ontwikkeling in de EU door middel van een kaderprogramma voor O&I. Omdat het huidige onderzoeksprogramma loopt tot 2020 wordt er momenteel gewerkt aan de opzet van het volgende kaderprogramma, Horizon Europe. 

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zien een belangrijke rol voor de EU om samenwerking tussen lidstaten te stimuleren en de sterke positie van de EU op onderzoek en innovatie verder uit te bouwen. De onlangs voorgestelde budgetverhoging van de Europese Commissie is dan ook een stap in de goede richting, maar niet voldoende om de Europese economische en maatschappelijke ambities waar te maken. We pleiten daarom voor een nog ambitieuzer programma, met een budget van minimaal 120 miljard euro.

 

Ook zien MKB-Nederland en VNO-NCW graag meer ambitie in de toewijzing van fondsen voor de tweede pijler van het programma, ‘Global Challenges and Industrial Competitiveness’. De Europese doelstelling om wereldleider te worden op het gebied van bijvoorbeeld sleutel technologieën kan alleen worden waargemaakt indien er voldoende budget is voor deze pijler. Om die reden heeft BusinessEurope, onze Europese koepel, ook opgeroepen om ten minste 60% van het totaalbudget van Horizon Europe vrij te maken voor de tweede pijler.

 

Het Europees Parlement werkt op dit moment aan haar standpunt over Horizon Europe. Dit hangt nauw samen met de discussie over het toekomstige EU budget. Een duidelijke focus in dat EU budget op innovatie is broodnodig en een ambitieus Horizon Europe is daar het belangrijkste Europese instrument voor.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.