Akkoord Europees Parlement over vrachtvervoer op losse schroeven

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-06-2018

Deze maand heeft de vervoerscommissie van het Europees Parlement ingestemd met de voorstellen van de Europese Commissie om sociale wetgeving voor het vrachtvervoer over de weg aan te passen. Dit gaat om voorstellen die de Europese Commissie in mei 2017 heeft gepubliceerd. Tijdens de plenaire zitting van het parlement kreeg het politieke proces echter een bijzondere wending doordat het mandaat om te mogen onderhandelen met de EU-lidstaten werd terug getrokken.

 

Wat houdt het akkoord van de vervoerscommissie in?

 

Als het aan de Europees Parlementsleden binnen de vervoerscommissie ligt zal detachering niet worden toegepast op het grensoverschrijdende vervoer. Detachering stelt specifieke regels voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers in een andere EU-lidstaat dan het thuisland. Voor chauffeurs die tijdens één werkdag verschillende nationale grenzen oversteken, zou detachering de administratieve lasten verhogen. Het ingenomen standpunt is daarom een goede basis voor de speciale wet die specifiek detachering voor het wegtransport regelt.

 

Wat cabotage betreft, regels die bepalen of een buitenlandse chauffeur binnenlandse ritten mag uitvoeren, is besloten dat de regels worden aangepast. Buitenlandse chauffeurs mogen twee dagen binnenlandse ritten rijden in één EU-lidstaat. Daarna mogen ze door naar een andere EU-lidstaat om daar opnieuw weer maximaal twee dagen opdrachten uit te voeren. In totaal mag het aantal achtereenvolgende cabotageritten in verschillende EU-lidstaten niet langer duren dan zeven dagen. Daarna dient de vrachtwagen terug naar het vestigingsland te gaan en na drie dagen kunnen weer nieuwe cabotageritten worden gereden. Deze werkwijze lijkt gecompliceerd en daarom is de vraag of het in de praktijk wel uitvoerbaar is.

 

Ook is er over het voorstel voor rust- en rijtijden gestemd. Op basis daarvan mag de wekelijkse rust van 45 uur in de vrachtwagencabine worden genoten, mits het op een bewaakte parkeerplaats is. Dit is een goed uitgangspunt, omdat chauffeurs de gelegenheid krijgen om bij het voertuig en de lading te blijven. Wel zal er nog veel geïnvesteerd moeten worden in de parkeerfaciliteiten. Daarnaast is besloten dat de slimme tachograaf, een apparaat dat automatisch bewegingen registreert en daardoor kan helpen bij de handhaving van regelgeving, vóór 2025 in vrachtwagens moet zijn geïnstalleerd.

 

In eerste instantie zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement in juli 2018 moeten uitwijzen of het huidige akkoord van de vervoerscommissie in stand kan worden gehouden. Daarnaast moeten de EU-lidstaten hun standpunten nog bepalen. Gezien de verdeeldheid binnen de Raad van de Europese Unie, die vooral is gebaseerd op tegenstellingen tussen West- en Oost-Europa, lijkt het erop dat een overeenkomst tussen de EU-lidstaten nog veel tijd in beslag zal nemen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.