SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-02-2018

Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de Sociaal-Economische Raad zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimale opzet van de verlofregelingen: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

 

Vereenvoudiging regels
Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in de praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De SER adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

 

Andere financiering
Om het gebruik van deze regeling te stimuleren, moet voor een deel van het ouderschapsverlof een betaling worden geïntroduceerd. De raad adviseert in eerste instantie een periode van maximaal zes weken voor partners. Verder wordt geadviseerd als vervolgstap het betaalde ouderschapsverlof (naast het bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof) ook uit te breiden naar moeders.

 

Wettelijke betaling van ouderschapsverlof

Op lange termijn moet worden bekeken of de periode van betaald ouderschapsverlof afdoende is. De Europese Commissie pleit in haar voorstel voor zestien weken. De raad vindt - vanwege het maatschappelijk belang en om breed draagvlak te krijgen - dat de financiering van het betaalde verlof uit algemene middelen zal moeten plaatsvinden.