MKB-actieplan: Tweehonderd miljoen euro voor het mkb

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2018

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ingestemd met het MKB-actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een 'mkb-tour' door Nederland en sprak daarbij met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

 

Met het MKB-actieplan geeft het kabinet uitvoering aan de ambities uit het regeerakkoord om het ondernemersklimaat in Nederland te versterken.

 

MKB-samenwerkingsagenda

Naast het MKB-actieplan is ook de MKB-samenwerkingsagenda aan de Tweede Kamer gezonden. De regio is belangrijk voor het mkb. Daarom werken het ministerie van EZK, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren sinds 2015 samen op basis van de agenda. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken, waardoor ondersteuning aan het mkb meer transparant en toegankelijk wordt gemaakt en kansrijke innovaties of startups sneller kunnen doorgroeien. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019. Eén van de afspraken uit de agenda is dat het ministerie en provincies - via de MIT-regeling - samen ca. 64 miljoen euro per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers.