Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse digitaliseringsstrategie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-06-2020

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet publiceert in dat kader de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie waarin extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) wordt aangekondigd.

 

De Nederlandse AI Coalitie (inmiddels 350 bedrijven, kennisinstellingen, overheden waaronder het ministerie van EZK en maatschappelijke organisaties) krijgt een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Deze publiek-private organisatie heeft de Nederlandse strategie voor AI ontwikkeld en streeft naar een gezamenlijke investering van twee miljard euro in zeven jaar.

 

Digitalisering van het bedrijfsleven

Digitalisering van de industrie is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Inmiddels is het aantal zogenoemde smart industry fieldlabs gegroeid tot een aantal van 45. Gezamenlijk hebben bedrijven, overheden, regio's en onderzoeksinstellingen in totaal nu al 314 miljoen euro aan investeringen bij elkaar weten te brengen. Begin dit jaar is ook de Data Sharing Coalition van start gegaan; meer dan twintig partijen uit verschillende sectoren werken daarin aan afspraken die het delen van data tussen sectoren moet vergemakkelijken.

 

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan: dit jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde voor digitaal zakendoen. Het kabinet ondersteunt kleinere bedrijven actief met kennis en financiële middelen om digitaal én cyberveilig te ondernemen.