Actieagenda Nederlandse AI Coalitie: algoritmen die werken voor iedereen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-10-2019

Het scherper stellen van diagnoses dan de beste specialisten, het vroegtijdig ontdekken van defecten in voertuigen, het drastisch verbeteren van fraudedetectie, vraag en aanbod voor het gebruik van duurzame energiebronnen efficiënter afstemmen en de cyberweerbaarheid vergroten. Het zijn talloze voorbeelden met dezelfde boodschap: Artificiële Intelligentie (AI) gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie, zal onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau brengen en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

 

Dat gaat niet vanzelf. Nederland zal deze nieuwe technologie moeten omarmen, wetenschap en innovatie ermee moeten versnellen en nieuwe toepassingen moeten ontwikkelen. Daar kunnen we niet lang mee wachten. AI versterkt het "winners take all"-fenomeen in de digitale-datagedreven economie, waarbij de koplopers de meeste vruchten plukken. Nederland zal dus zelf een significante AI-wereldspeler moeten worden, op een manier zoals wij dit in Europa willen: met de mens centraal.

 

In ons position paper 'Algoritmen die werken voor iedereen' schetsen we als Taskforce AI een aanpak om dat te kunnen realiseren. Daarbij bouwen we op een stevige kennisbasis en er zijn talloze initiatieven gaande op het gebied van AI. Bovendien is Nederland als geen ander land gebouwd op de kracht van samenwerking. Naar onze overtuiging is voortbouwen op deze traditionele sterkte essentieel om AI volledig in onze samenleving en economie te laten doordringen en investeringen een optimaal maatschappelijk rendement te bezorgen. Daarom lanceren wij de Nederlandse AI Coalitie: hét platform voor samenwerking tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van de maatschappij. Deze gaat van start met bijgaande actieagenda. Hierin staan acties die zijn gericht op human capital, research en innovatie, datadelen, maatschappelijke acceptatie en startups en scale-ups. Dat wordt gedaan samen met en voor partijen die actief zijn met AI in specifieke toepassingsgebieden en in markten en ermee werken aan maatschappelijke vraagstukken. We kiezen voor een inclusieve aanpak, waarbij we streven naar betrouwbare AI. De Nederlandse AI Coalitie is het strategische en overkoepelende publiekprivate platform en cruciale partij om een groot deel van de ambities uit het Strategisch Actieplan AI te realiseren en te versnellen.

 

Met deze actieagenda en de oprichting van de Nederlandse AI Coalitie kunnen we nu van start.

 

We hopen dat velen zich nog zullen aansluiten. Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent:

  • snel kunnen starten met nieuwe initiatieven en projecten;
  • het bundelen van krachten, snel kunnen leren van anderen en niet alles zelf hoeven uitvinden;
  • toegang hebben tot relevante contacten en organisaties in het Nederlands AI veld;
  • partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI;
  • meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa.

AAN DE SLAG DUS!

 

Cees Oudshoorn
Voorzitter Taskforce AI
Directeur VNO-NCW en MKB-Nederland
Focco Vijselaar
DG Bedrijfsleven en innovatie
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat