KNB

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. Daarnaast levert de KNB een breed pakket producten en diensten aan haar leden.

De KNB bevordert een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke dienstverlening van het Nederlandse notariaat. Van belang hierbij is dat de notariële diensten betaalbaar zijn en op efficiënte wijze worden verleend. De KNB wil dit bereiken door een maatschappelijk gedragen beleid, uitmondend in transparante regelgeving.
De KNB streeft naar open communicatie over haar beleid aan publiek en bedrijfsleven, politiek en media en aan maatschappelijke en aanverwante organisaties en aan de leden.

De KNB neemt als uitgangspunt voor haar beleid de notaris volgens het Latijnse model, een met ambtelijke rechten en plichten beklede functionaris, die als vrij ondernemer zijn honorarium in rekening brengt bij degenen die hem inschakelen. De ambtelijke status, ter waarborging van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit beperken het ondernemerschap in zekere mate.

De wettelijke taken van de KNB zijn:

  • maken van verordeningen;
  • bevorderen van een goede beroepsuitoefening;
  • bevorderen van de vakbekwaamheid;
  • bewaken van de eer en het aanzien van het ambt.

Spui 184
2511 BW Den Haag

Postbus 16020
2500 BA Den Haag

Contact:
Tel 070 3307111
Fax 070 3602861
E-mail info@knb.nl 

www.notaris.nl