Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-01-2022

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een plan van aanpak om criminaliteit terug te dringen. Dit is een succesformule die sinds 2016 uitbreiding heeft gekregen met de thema's cybersecurity en ondermijning.

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • ondermijning en cybercriminaliteit.

MKB-Nederland stimuleert de procesbegeleiding voor het KVO-B. Een KVO-Keurmerk is drie jaar geldig. 

 

Voorkomen is beter dan genezen

De criminaliteitscijfers betreffende inbraak dalen in Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen. Mede als gevolg van de jarenlange inzet op publiek-private samenwerking op lokaal niveau. De gezamenlijk gemaakte en uitgevoerde actieplannen zorgen voor investeringen in betere beveiliging (denk aan investeringen op het gebied van het afsluiten van bedrijventerreinen, camerabeveiliging en voorlichting van het bedrijfsleven). De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. 

Bijkomend voordeel: Een aantal verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie als het bedrijventerrein voldoet aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.  

 

Cijfers 2020-2021-2022 

Aan de slag
Wij helpen u en uw collega-ondernemers graag om ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een projectleider namens MKB-Nederland staat voor u klaar om u te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. Deze zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de certificering.

Kosten

Projecten die het  certificaat continu samenwerken willen behalen in 2022 kunnen helaas niet meer rekenen op kosteloze procesbegeleiding, door het stopzetten van de subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Voor alle projecten geldt ook dat er auditkosten zijn verschuldigd. Neem contact op met de projectleider voor een inschatting. Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld kosten die voortkomen uit te nemen maatregelen, vergaderkosten, enz. 

Voor meer informatie over KVO-B in uw regio en het aanvragen van procesbegeleiding, neem contact op met:
Onno Keuker (06-29512394)
e-mail: keuker@vnoncw-mkb.nl