Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-01-2020

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een plan van aanpak om criminaliteit terug te dringen. Dit is een succesformule die sinds 2016 uitbreiding heeft gekregen met de thema's cybersecurity en ondermijning.

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging 
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke 
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • ondermijning en cybercriminaliteit.

MKB-Nederland biedt procesbegeleiding voor het KVO-B. Een KVO-Keurmerk is drie jaar geldig.

Er is ook een keurmerk voor winkelgebieden (KVO-W). Voor het KVO-W biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV begeleiding. 

Dit was 2019

In 2019 hebben 211 terreinen zich ge(her)certificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervan hebben 44 bedrijventerreinen voor het eerst het KVO-certificaat behaald. 

tabel met cijfers KVO-B certificeringen 2011 tot en met 2019 

Voorkomen is beter dan genezen

De criminaliteitscijfers betreffende inbraak dalen in Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen. Mede als gevolg van jarenlange inzet op publiek-private samenwerking op lokaal niveau. De gezamenlijk gemaakte en uitgevoerde actieplannen zorgen voor investeringen in betere beveiliging (denk aan investeringen op het gebied van het afsluiten van bedrijventerreinen, camerabeveiliging en voorlichting van het bedrijfsleven). De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Uit vergelijkende cijfers blijkt dat er voor KVO-B-projecten goede resultaten worden behaald. Onderstaand een overzicht uit 2018 van aantal percentages van deze projecten ten opzichte van hun eerdere certificering.

Vooruitblik 2020

De laatste jaren verschuift de criminaliteit zich naar ondermijning en cybercriminaliteit. 90 procent van de geënquêteerde ondernemers vind dan ook dat maatregelen tegen ondermijning en cybercriminaliteit onderdeel moeten uitmaken van het KVO. Ondanks dat het ministerie van Justitie & Veiligheid volhardt in een afbouw van de subsidie, zal MKB–Nederland op basis van een financiële bijdrage, KVO-projecten blijven begeleiden. Samenwerken werkt! 

Aan de slag
Wij helpen u en uw collega-ondernemers graag om ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een projectteam van MKB-Nederland staat voor u klaar om u te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de certificering.

Aan het behalen van het Keurmerk zijn kosten verbonden. Projecten die al zijn gestart in 2016, 2017 en 2018 kunnen nog rekenen op kosteloze procesbegeleiding, voor nieuwe projecten geldt dat helaas niet meer. Voor alle projecten geldt dat er auditkosten zijn verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal terreinen en de plannen van aanpak. Neem contact op met een van onderstaande procesbegeleiders voor een inschatting. Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld kosten die voortkomen uit te nemen maatregelen, vergaderkosten, portokosten enz.

 

Voor meer informatie over KVO-B in uw regio en het aanvragen van procesbegeleiding, neem contact op met:

Friesland, Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

Onno Keuker (06-29512394)

e-mail: keuker@vnoncw-mkb.nl 

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg

Henny Bekkema (06-11351693)

e-mail: bekkema@vnoncw-mkb.nl