Welke Kamerleden verdienen een standbeeld op het Binnenhof?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-12-2020

Complimenten, een standbeeld of een medaille: welk Kamerlid verdient het om dit jaar op het schild gehesen te worden voor haar of zijn inzet voor ondernemers? Forum vroeg het brancheverenigingen. Verrassend genoeg zijn niet alleen VVD en CDA populair. Maar wie gaat er nu met ‘de prijs’ naar huis?

 

Thierry Aartsen (VVD)

De held van de kappers is VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, zegt Wijnand van Unen, directeur van ANKO. 'Hij heeft echt oog voor de 'k' uit mkb. De kleinere ondernemer dus, in ons geval de ambachtelijke en professionele kappers.' Wat Van Aartsen dan zo goed deed? Vooral het terugdringen van regeldruk: niet alleen het in kaart brengen ervan, maar ook voorstellen om er echt wat aan te doen (one in, one out). 'Hij heeft ons daarnaast gesteund in de coronatijd door te komen met steunregelingen die echt van belang zijn voor kappers.' Zo werd de TVL-regeling ook opengesteld voor ondernemers die boven hun winkel wonen, aldus Van Unen.

 

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66)

Twee Kamerleden maar liefst wil NLDigital op het schild hijsen, zegt directeur Lotte de Bruijn. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en D66'er Kees Verhoeven zijn voorzitter en ondervoorzitter van de Tijdelijke commissie Digitale Toekomst. 'Deze commissie heeft zich ingespannen om samen met andere collega’s en veel partijen uit het veld na te denken over de vraag hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering.' Het resultaat? Een vaste Kamercommissie Digitale Zaken in het volgend kabinet. 'Een zeer belangrijke stap in de erkenning van het belang en de impact van digitalisering op onze maatschappij', vindt De Bruin.

 

Erik Ziengs (VVD)

Veel dank krijgt Erik Ziengs van makelaarsvereniging NVM. Het was dan ook een roerig jaar op de woningmarkt, maar Ziengs heeft als voorzitter van de vaste Kamercommissie ‘alle ruimte gegeven voor intensieve discussie in de woondebatten. En dat brengt mogelijke oplossingen dichterbij.’ Wel jammer dat hij na de verkiezingen geen Kamerlid meer is, aldus de NVM.

 

William Moorlag (PvdA)

Jeroen van Dijken, directeur beleid INretail, wil William Moorlag 'een groot compliment' maken voor zijn 'voortdurende inzet voor de retail'. Moorlag snapt hoe belangrijk ondernemers in de binnenstad zijn en vraagt hier aandacht voor, zegt Van Dijken. 'Wij zijn niet alleen blij met de aandacht voor de retail die hij heeft tijdens zijn inbreng bij debatten zoals tijdens de begrotingsbehandeling van EZK, maar ook met zijn ingediende moties die blijvend aandacht vragen voor de langetermijneffecten van corona voor de leefbaarheid van steden en dorpen.' Retailondernemers hebben het niet gemakkelijk gehad de afgelopen maanden en waren dus blij met de steun en inzet van Moorlag. Hopelijk levert de PvdA na de verkiezingen een waardige opvolger nu Moorlag komend voorjaar uit de landelijke politiek vertrekt, aldus Van Dijken.

 

Chris Stoffer (SGP)

KNV-directeur Hubert Andela zou het liefst alle actieve leden van de commissie I&W op het podium hijsen. 'Alle Kamerfracties blijken beter op de hoogte van de rol van touringcars in het Nederlandse mobiliteitssysteem dan de bewindslieden', zegt hij. 'Als we er dan toch één Kamerlid uit moeten lichten is dat net als vorig jaar Chris Stoffer van de SGP. Hij heeft zich onvermoeibaar ingezet voor steun aan de touringcarsector, die keihard is geraakt door de coronacrisis. Eervolle vermeldingen zeker ook voor mevrouw Postma van het CDA en de heren Schonis (D66), Amhaouch (CDA), Ziengs (VVD) en Dijkstra (VVD) en Van Aalst (PVV).'

 

Nog een vermelding!

Stoffer heeft zich tijdens de coronacrisis sterk gemaakt voor maatwerk in het steunpakket. Daarbij zouden uitzend- en payrollondernemingen in aanmerking komen voor de NOW zodra de omzet van de opdrachtgever (en dus niet de uitzender en payroller) met meer dan 20 procent is gedaald. Dit is weliswaar niet gelukt, maar hij had oog voor de positie van uitzend- en payrollondernemingen. En dat is de ABU een compliment waard.

 

Helma Lodders (VVD)

'Voor ons geldt dit jaar een ervaren houwdegen uit de VVD-fractie als held van het jaar', zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. 'Helma Lodders heeft, samen met haar Eerste Kamercollega Paulien Geerdink, hard gewerkt om de voor onze economie zeer schadelijke belasting op luchtvrachtvluchten uit het wetsvoorstel vliegbelasting te onderhandelen. Dat is haar gelukt en daarmee blijft een parel voor ons logistieke systeem, de luchtvrachtfaciliteiten op Schiphol en Maastricht Airport, voor Nederlandse ondernemingen behouden.'

 

Hilde Palland (CDA)

Hilde Palland is dit jaar de heldin van de technologische industrie, vindt brancheorganisatie FME, omdat zij aanhoudend vragen stelt over de deeltijd-WW-regeling waarmee bedrijven in crisistijd kennis kunnen behouden. Met deze essentiële regeling kunnen bedrijven in tijden van crisis werknemers in tekortsectoren binnenboord houden. Of zoals FME het zegt: Hulde voor Hilde!

 

Geert Wilders (PVV)

De coronacrisis drukt zwaar op de horeca, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. 'Het Kamerlid dat wat ons betreft een pluim verdient is Geert Wilders (PVV). Van meet af aan heeft hij aandacht gevraagd voor de enorme problemen waar de horeca mee te maken heeft gehad en het is toch wel mede door zijn aandringen geweest dat gesprekken tussen KHN en het kabinet weer op gang zijn gekomen.'

 

Judith Tielen (VVD)

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, bedankt VVD-Kamerlid Judith Tielen voor haar inzet voor het techniekonderwijs. 'Deze week werd nog een motie van haar en Hilde Palland aangenomen.' Daardoor wordt de inkoop van opleidingen bij bedrijfsscholen, bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven door gemeenten, UWV en sociale partners mogelijk en gestimuleerd. Belangrijk voor de technieksector.

 

Laura Bromet (GroenLinks) en Julius Terpstra (CDA)

Laura Bromet krijgt een eervolle vermelding van Bouwend Nederland, zegt voorzitter Maxime Verhagen, vanwege haar inzet op het stikstofdossier. 'GroenLinks heeft een integraal plan voor de aanpak van het stikstofprobleem gepresenteerd. Je kan discussiëren over de precieze inhoud maar het bood ruimte voor de bouw door de natuur te versterken en leverde een reductie van de uitstoot van stikstof op. Dat verdient waardering.' Wie volgens Verhagen ook lof verdient is het relatief nieuwe CDA-Kamerlid Julius Terpstra. 'Hij heeft zich ingevreten in het belangrijke en moeilijke woningdossier en grote belangstelling getoond door veel bouwplaatsen te bezoeken.'

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Welke Kamerleden kunnen maar beter hun koffers pakken?Tweede Kamerleden naar huis sturen, daar beginnen brancheorganisaties niet aan. Kamerleden zijn democratisch gekozen, stellen ze. Dat wil niet zeggen dat er een paar tussen zitten bij wie wat meer wijsheid en inzicht zouden wensen. Evofenedex: ‘Het is moeilijk voor ons te begrijpen dat partijen als de PvdA, Forum, SGP, groep Otten, 50+ en PVV handelsverdragen zoals met Canada (CETA) nog niet omarmen. Want over vrijwel de hele linie worden ondernemers én hun werknemers in Nederland daar beter van.’
‘Meer in algemene zin zijn wij minder gecharmeerd van Kamerleden die geen oog hebben voor het feit dat de ondernemers, de kleine in het bijzonder, onmisbaar zijn in onze samenleving in economisch en sociaal maatschappelijk opzicht’, zo verwoordt de kappersbrancheorganisatie ANKO een veel levend sentiment. ‘Het is een misvatting dat zij het allemaal goed hebben en de nodige (extra) lasten kunnen dragen.’
De makelaars van de NVM zijn meer van ‘alle hens aan dek’: ‘Er kan niemand naar huis, we hebben alle 150 Kamerleden nodig om de woningnood op te lossen.’ En ook NLDigital wil geen handen tekort komen in de Tweede Kamer: ‘Dankzij COVID-19 zitten ze juist al veel te lang thuis. Maar serieus, we sturen geen enkel Kamerlid graag naar huis. We vinden het juist spijtig dat zoveel Kamerleden met kennis van digitalisering willen vertrekken na deze kabinetsperiode of niet terugkeren op de kieslijsten.’
Koninklijke Horeca Nederland, wier leden ernstig lijden onder de coronacrisis heeft nog wel een kritische noot: ‘Politieke partijen waar we veel van verwachtten oogden flets, de oppositie ontbeerde op een paar uitzonderingen na veelal empathie voor de ondernemer.’

Voor 2021 verwachten we veel van...

  •  ANKO: ‘Thierry Aartsen, vooral bij het beperken van verplichtingen waar kleine werkgevers aan moeten voldoen, het behoud van het lage btw-tarief en überhaupt het houden van voldoende goed opgeleide kappers.’
  •  NLDigital: 'Aangezien bijna alle Kamerleden op het dossier digitalisering vertrekken, wachten we met spanning af wie de nieuwe Kamerleden zullen worden.’
  •  NVM: 'Een Kamerlid dat een coalitie kan smeden om meer beweging in de woningmarkt te krijgen en die de nieuwe minister van Wonen kan overtuigen dat een regierol voor het Rijk van groot belang is.'
  •  InRetail: 'Hilde Palland en Mustafa Amhaouch (CDA), zij zijn heel actief zijn op de leefbaarheid van de binnenstad.’
  •  KNV: ‘Het mooiste zou zijn wanneer de Kamerleden van de coalitiepartijen zich voor wat betreft noodsteun voor onze sectoren zouden kunnen bevrijden uit de fractiediscipline.’
  •  ABU: ‘VVD-Tweede Kamerlid Judith Tielen. Bij een hervorming van de arbeidsmarkt is het belangrijk om je niet te laten leiden door uitwassen en de waan van de dag. Zij is goed in staat en bereid om dit onderscheid te maken.’
Remko Ebbers
redacteur Forum
+31 70 3490 163
Judith Katz
eindredacteur Forum
+31 70 3490 162