Ouderen te duur? Henk Krol versus Anne Mulder

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-12-2015

Ouderen hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Eenmaal werkloos komen ze moeilijk weer aan de slag. Minister Asscher kondigde onlangs nog eens een actieplan aan om er wat aan te doen. Volgens de VVD moeten ouderen vooral goedkoper worden. 50Plus vindt dat niet per se.

Anne Mulder (VVD):
Breek gouden kooi af’

‘Aan de ene kant zie je een spectaculaire stijging van ouderen die weer gaan werken. Aan andere kant zie je dat ouderen die werkloos raken dat vervolgens lang blijven. Dat komt onder meer doordat ze te duur zijn. Er is wel werk, maar werkgevers zijn huiverig om een vast contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, ook vanwege de risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.’

‘Ouderen zitten in een gouden kooi van seniorendagen en de jaarlijkse automatische loonstijgingen. Dat zegt het Centraal Planbureau ook. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou cao’s minder snel algemeen verbindend moeten verklaren. Er zitten voor miljarden in de bovenwettelijke regelingen in cao’s. De grootmetaal heeft de seniorendagen afgeschaft. Evalueer dat eens, minister.’

‘Deze maatregelen zijn echter impopulair. Mijn mailbox stroomt vol als ik over de seniorendagen begin. De vakbonden protesteren meteen, want die hebben vooral oudere leden. Ik vind: je bent minister om problemen op te lossen. En er zijn geen gemakkelijke maatregelen.’

‘Laat ik duidelijk zijn: ouderen hebben onterecht een negatief imago. Zij zijn doorgaans loyaal, stipt, en laten zich de kop niet snel gek maken. Heb je als werkgever liever een jongere of oudere als vrachtwagenchauffeur? Die oudere heeft meer ervaring en rijdt minder druistig. Goede voorbeelden moet je laten zien. Er moet een cultuuromslag komen bij bedrijven. Ouderen niet meer laten afvloeien maar inzetbaar houden. Demotie kan daarbij helpen. Maar met demotie krijg je ook geen applaus. Terwijl ik het een mooi beeld vind: niet meer de kar trekken maar duwen.’

Henk Krol (50Plus):
Ouderen leveren al in’

‘Ik heb me drie jaar de longen uit het lijf geschreeuwd voor de aanstelling van een ambassadeur voor ouderen, en nu, met steun van de PvdA, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die eindelijk toegezegd. De ambassadeur moet het scheve beeld dat bestaat van ouderen rechtzetten. Er leven veel vooroordelen bij werkgevers, en daar werken ze zelf aan mee. Eerst sturen ze oudere werknemers niet meer op cursus, en vervolgens klagen ze dat ouderen niet meer mee kunnen. Voorop moet staan dat het om ménsen gaat. Vroeger werd er met veel waardigheid en respect over ouderen gesproken. Hopelijk komt dat weer terug.’

‘Ouderen die werkloos zijn, zouden makkelijk een stage moeten kunnen krijgen om te laten zien wat ze nog kunnen. De werkloosheid kun je ook deels oplossen door een pas op de plaats te maken met de stijging van de AOW-leeftijd. Wat mij betreft is veel bespreekbaar. Demotie is geen taboe, als je het maar netjes met elkaar bespreekt. Afschaffing van de ‘ouwelullendagen’: kijk waar het kan. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse loonstijging. Daar is in het verleden wel iets te veel automatisme in geslopen. In de ene baan is ervaring van belang, in de andere draait het meer om fysieke inzet. Met die verschillen moet je rekening houden.’

‘Regelingen voor ouderen mogen geen blokkade zijn. Maar nu is het moment ongunstig om die zaken aan te pakken, want ouderen hebben de afgelopen jaren al veel moeten inleveren, bijvoorbeeld in de pensioenopbouw. Ouderen zijn erop achteruit gegaan, de werkende dertigers en veertigers erop vooruit.’

Paul Scheer
redacteur Forum
+31 70 3490 169