Nieuwe Omgevingswet is grootse vernieuwing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-06-2014

'De belangrijkste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848', noemt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het. De totstandkoming van de Omgevingswet is geen klein bier, wil ze maar zeggen. Daarin heeft ze honderd procent gelijk.

Sinds de invoering van de Nederlandse Mijnwet in 1910 – de allereerste wet gericht op de leefomgeving – is er in Nederland een bureaucratisch monstrum gegroeid van tientallen wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het gebied van milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening. Al die regels en wetten zijn ongetwijfeld ooit om belangrijke redenen ingevoerd, maar door alle verschillende procedures en vergunningen werd het haast onmogelijk om nog goede initiatieven van de grond te krijgen.

Geweldig dus dat de minister vorige week eindelijk de nieuwe Omgevingswet kon presenteren, die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving bundelt en gaat over alle fysieke plannen voor Nederland. Dankzij de Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger verlopen. Of dat in de praktijk voor ondernemers echt zo werkt, hangt af van de vele uitvoeringsregelingen die op basis van de Omgevingswet nog moeten worden opgesteld. Daar is nog de nodige aandacht voor nodig.

Het belangrijkste is dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzen van de overheid. Verbeterpunten, die de afgelopen jaren in het omgevingsrecht zijn gerealiseerd, moeten daarom gehandhaafd blijven. Een voorbeeld daarvan is het blijven werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen.