Geen toegang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Wat betekent het quarantainebeleid van de overheid voor werkgevers? Hieronder de meest gestelde vragen van ondernemers.

 

Wat betekent de quarantaineplicht?

Om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt, hebben reizigers vanaf 12 jaar per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test, naar Nederland laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer.

Voor iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland is het advies: test jezelf. Verder geldt er bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een nieuwe virusvariant in het land van verblijf.
De thuisquarantianeplicht die sinds 1 juni 2021 geldt voor reizigers die een gebied of gebieden hebben bezocht met een zeer hoog coronarisic of een zeer hoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant, blijft bestaan. De quarantaineplicht geldt ook als men al gevaccineerd is.

 

Bij vertrek uit landen waarvoor de quarantaineplicht geldt moet men:

- een negatieve testuitslag kunnen laten zien;

- een quarantaineverklaring uitprinten, invullen en ondertekenen.

 

Na aankomst in Nederland moet men verplicht 10 dagen in quarantaine (thuisblijven). Test men op dag 5 negatief op corona, dan stopt de quarantaine. Een testafspraak maken na aankomst in Nederland kan via telefoonnummer 0800-1202.

 

Men kan een boete krijgen als men geen quarantaineverklaring heeft of zich niet houdt aan de quarantaineverplichting.

 

Geldt de quarantaineplicht alleen als je met het vliegtuig reist?

Nee. Het maakt niet uit met welk vervoersmiddel je in Nederland aankomt. De quarantaineplicht geldt voor alle vormen van vervoer: het vliegtuig, de trein, bus of auto.

 

Hoe kan ik zien welke regels voor welke landen gelden?

Doe de Quarantaine Reischeck en zie wat u moet regelen of doen als u vanuit het buitenland terug naar Nederland reist. Bijvoorbeeld of thuisquarantaine, een negatieve test en/of een quarantaineverklaring nodig zijn.

 

Wat zijn zeer hoogrisicogebieden?

De quarantaineplicht geldt alleen als men reist vanuit een gebied dat op de lijst met zeer hoog risico staat.

 

Zijn er uitzonderingen op de quarantaineplicht?

Ja. Soms hoeft men niet verplicht in quarantaine als men uit een zeer hoogrisicoland komt. Er is een lijst met uitzonderingen. Valt u onder een uitzonderingscategorie? Controleer ook of er voor u een uitzondering geldt voor de verplichte negatieve testuitslag.

 

Er moet wel altijd gezorgd worden voor een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende quarantaineverklaring. Ook als men niet verplicht in quarantaine hoeft. Op de verklaring moet ingevuld worden waarom voor u de uitzondering geldt. En waarmee u kunt bewijzen dat u onder de uitzondering valt. De quarantaineverklaring moet men kunnen laten zien.

   

Wat als mijn werknemer na een vakantie naar een land met code rood of oranje niet kan werken als gevolg van de quarantaineplicht?

De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dus dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine in beginsel geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten.

 

Inhouding van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker in geval van quarantainemaatregelen, is nu niet bekend hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die u als werkgever wilt verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

 

Overigens geeft Nederland met ingang van 27 juli geen oranje reisadvies meer aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden.

 

Meer informatie vindt u op de website van AWVN.

 

Wat als de code van een land tijdens de vakantie van mijn werknemer teruggezet wordt van geel naar rood of oranje?

De werknemer die op vakantie gaat naar een land met code geel weet dat het risico bestaat dat dit land tijdens zijn vakantie oranje of rood wordt, met eveneens quarantaine als gevolg. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten. Overigens is nog niet met zekerheid te zeggen dat een rechter ook zal oordelen dat het willens en wetens naar een gebied met code rood, of oranje gaan, of naar een geel gebied dat tijdens de vakantie van kleur verschiet, stopzetting van loon daadwerkelijk rechtvaardigt. De hoofdregel ‘geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer van de werknemer’, geldt pas sinds 1 januari 2020 – en uitspraken van rechters die richting kunnen geven, zijn er nog niet.

 

Inhouding van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker in geval van quarantainemaatregelen, is nu niet bekend hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die u als werkgever wilt verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

 

Overigens geeft Nederland met ingang van 27 juli geen oranje reisadvies meer aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden. 

Mag ik als werkgever een werknemer vragen of hij naar een gebied met code oranje of rood is geweest?

Ja, dat mag. U vraagt hem/haar niet om medische gegeven. U heeft een gerechtvaardigd belang omdat u uw (wettelijke) zorgplichten voor werknemers en/of klanten moet nakomen, ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de werknemer. Het is daarom wel belangrijk uw beleid op dit punt van te voren bekend te maken.

 

Waar vind ik de regels over de quarantaineplicht?

De officiële regels over de quarantaineplicht staan in artikel 58nb en verder van de Wet publieke gezondheid en § 6.10 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.