Uitstel Omgevingswet: nu niet achteroverleunen maar volle kracht vooruit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-05-2020

Ondernemers die niet kunnen wachten tot de Omgevingswet dan eindelijk in werking treedt, kregen afgelopen week weer een domper te verwerken. Minister Ollongren liet het parlement weten dat zij samen met gemeenten, provincies en waterschappen voorstelt om de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking te laten treden, samen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat is een jaar later dan waar ik – en velen met mij – op hoopte en waar vele bedrijven zich al op aan het voorbereiden waren.

 

Nieuw uitstel Omgevingswet is spijtig

Volgens de minister geeft de nieuwe datum voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Het nieuwe uitstel is spijtig omdat de Omgevingswet, die de Eerste Kamer al in 2016 met een ruime meerderheid heeft aangenomen, een einde maakt aan de 26 afzonderlijke wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving.

 

Nieuwe regels hard nodig in post corona-tijd

Er zijn aparte wetten voor milieu, voor water, voor natuur, voor wonen en voor bouwen. Ondernemers, maar ook burgers, vergunningverleners en handhavers, zien dan al gauw door de bomen het bos niet meer. Wie een fabriek wil bouwen of uitbreiden, worstelt vaak met al die verschillende wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels. De nieuwe regels zijn dus hard nodig om in de post corona-tijd tot versnelling van de besluitvorming te komen.

 

Digitale stelsel DSO moet goed werken

Van de andere kant begrijpen wij ook, dat er op dit moment ook bij overheden veel op het bordje ligt. Niemand wordt er beter van als het digitale stelsel niet goed werkt. Daarmee kunnen bedrijven immers zien wat er op een perceel aan initiatieven mogelijk is. Ook is het DSO nodig om omgevingsvergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Het uitstel betekent – als het goed is – niet dat de overheden achterover gaan leunen. In een gezamenlijke verklaring geven zij aan dat 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Van uitstel komt dus geen afstel. Het is volle kracht vooruit.

 

Inwerkingtredingsdatum formeel vastleggen

Ik ben dan ook blij dat dit ook geldt voor de landelijke politiek. De Eerste Kamer heeft nog voor het zomerreces de plenaire behandeling ingepland van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Als de Eerste Kamer de aanvullingswet aanneemt, weten ondernemers hoe de wettekst gaat luiden. Ook is het van belang, dat kabinet, Eerste en Tweede Kamer na de zomer de inwerkingtredingsdatum formeel vastleggen in een Koninklijk Besluit. Dan weet iedereen waaraan hij of zij toe is.

 

Jan van den Broek

Beleidssecretaris fysieke omgeving