Scheepvaart overdonderd door btw-maatregel met grote impact

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-10-2017

Soms denk ik wel eens dat de overheid geen idee heeft wat ze allemaal overhoop haalt voor ondernemers. Een goed voorbeeld is de aankondiging in het Belastingplan 2018 dat het btw-nultarief voor onder meer de levering en bevoorrading van zeeschepen op de schop gaat. Het nultarief geldt vanaf 1 januari aanstaande (dat is dus al over twee maanden!) alleen nog maar voor zeeschepen die ook 'daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee' en wel voor tenminste 90 procent. De Europese Commissie eist een aanpassing van de Nederlandse regeling, omdat die leidt tot een te ruim gebruik van het nultarief.

 

Waddenzee geen zee meer

Zoals niet ongebruikelijk gaat er een wereld van regeltjes schuil achter het simpele besluit. Want wat is bijvoorbeeld 'volle zee'? Het kabinet geeft in een memorie van toelichting aan dat het nultarief pas kan gelden als het gaat om zeegebieden buiten de 12-mijlszone van een land. Uiteraard is dit weer nét een andere definitie dan de in de scheepvaart bekende (en werkbare) fiscale definitie van zee, waarbij bijvoorbeeld ook de Waddenzee als zee wordt aangemerkt.

 

Nultarief voor scheepvaart

Voor veel kleine zeeschepen die ook op binnenwateren varen, zal het nultarief dus niet meer kunnen worden toegepast. Hetzelfde geldt voor de zeesleepvaart, offshore schepen voor de aanleg van windparken op zee en fast crew tenders (die personeel van en naar de schepen en installaties voor de kust varen).

 

Hoge administratieven lasten 

De 90 procent-toets levert daarnaast voor schepen die wél op 'volle zee' varen tot hoge administratieve lasten. Leveranciers van diensten en goederen aan zeeschepen moeten bij hun afnemers, de reders, opvragen of het zeeschip voor ten minste 90 procent op volle zee wordt gebruikt. Dit moet worden aangetoond 'aan de hand van de verhouding tussen de afgelegde afstanden op volle zee en de totaal afgelegde afstanden van het schip gedurende een jaar'. Dat betekent voor reders dus voor ieder zeeschip een administratie bijhouden, zodat zijn leverancier het juiste tarief kan toepassen. En wat dan als achteraf blijkt dat, in tegenstelling tot de inschatting vooraf, het percentage van 90 procent niet is gehaald? Moet de reder dan zijn leveranciers hierover informeren en verzoeken alle facturen te corrigeren?

 

Zonder tijdige waarschuwing of overleg

Zo'n ingrijpende en onwerkbare regeling erdoor drukken zonder tijdige waarschuwing en overleg met de sector is op z'n zachtst gezegd geen zorgvuldig bestuur. Laat het kabinet om te beginnen de invoering uitstellen met een jaar. Zodat er gewerkt kan worden aan een regeling die recht doet aan de door de Europese Commissie verlangde aanpassing maar tegelijkertijd de gevolgen voor de scheepvaartsector zo beperkt mogelijk laat zijn.

 

Janny Kamp, beleidssecretaris belastingen