Na Prinsjesdag: aanpak ondermijning niet alleen een kwestie van geld

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-11-2019

Een landelijk interventieteam van 350 man gaat de georganiseerde misdaad ‘keihard’ aanpakken in de strijd tegen ondermijning. Jaarlijks gaat er 50 miljoen euro naar dit team. Mooi dat het gebeurt, maar of het afdoende is…Daarvoor moeten we het over een andere boeg gooien.

 

Ongrijpbaar monster

Aanleiding voor de oprichting van het interventieteam is de moordaanslag op advocaat Derk Wiersum. Diens tragische dood geeft aan hoe machtig de georganiseerde misdaad zich voelt en hoe de onderwereld oprukt in de bovenwereld. Ondermijning is een groot en ongrijpbaar monster. Toch moeten we in elk geval proberen om dat monster aan te pakken.

 

Wapen van informatie

Geld en mankracht zijn nooit weg in een politie- en justitieapparaat dat structureel met een gebrek aan capaciteit en een teveel aan prioriteiten heeft te kampen. Maar er moet meer gebeuren. Een belangrijk wapen dat nu niet kan worden gebruikt, is het delen van informatie over verdachte personen en situaties. Dan gaat het om het delen van informatie tussen overheidsdiensten, tussen overheidsdiensten en bedrijven, en tussen bedrijven onderling.

 

Te veel privacy

Veel daarvan mag nu niet uit hoofde van de privacywetgeving. Veel zou wél mogen als we die – Europese – privacyregels niet zo streng zouden uitleggen. Zoals we wel vaker doen in Nederland. Burgemeesters die elkaar niet op de hoogte mogen houden van de verhuisplannen van criminelen. Banken die geen informatie mogen uitwisselen over witwassers. Bedrijven die alleen binnen de eigen branche informatie over verdachte personen mogen uitwisselen. Alsof criminelen zich iets van die grenzen aantrekken.

 

Tweede Kamer aan zet

Misschien dat er op termijn meer mag. Maar op het ministerie van Justitie & Veiligheid zijn ze al jaren aan het broeden op wetswijzigingen. Ondertussen zit de georganiseerde misdaad niet stil. De Tweede Kamer zou de ministers Grapperhaus en Dekker achter de broek kunnen zitten om de privacy van criminelen wat minder te beschermen. Bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie deze week. Want het hoeft niet altijd om (meer) geld te gaan.

 

Els Prins

Beleidssecretaris criminaliteit