Laag salaris, hoge werkdruk: wie wil nog fulltime docent worden?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-08-2017

Kwaliteitsverbetering, salarissen en werkdruk zijn veelbesproken thema's in het onderwijs de afgelopen tijd. En laatst pleitte de KNAW voor meer leraren met een universitair diploma in het voortgezet onderwijs. Ik ben het eens met de KNAW dat dat de opleiding in het voortgezet onderwijs ten goede zal komen. Maar een groter probleem dreigt voor het techniekonderwijs. Veel van de huidige technische docenten gaan de komende jaren met pensioen. En de lerarenopleidingen leveren nauwelijks meer nieuwe docenten op. Wie wil er nog zijn hele werkzame leven lang fulltime docent worden?

 

Afwisselend voor de klas

De klassieke docent met een lerarenopleiding en een fulltime baan is aan het verdwijnen. De aanwas van met name de technische docenten in het vmbo en het mbo droogt via deze reguliere weg op. We zullen dus open moeten staan voor nieuwe varianten en deze dan ook aantrekkelijk maken in wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld hybride varianten, waarbij enthousiaste mensen in een bedrijf of instelling werken en dit afwisselen met doceren. Vanuit het Techniekpact is hiermee al geëxperimenteerd. Een interessante optie waarover serieus verder gedacht moet worden. Maar denk ook aan varianten als één dag per week voor de klas staan, een fifty-fifty-verdeling, of een bepaalde periode van je loopbaan in het onderwijs werken.

 

Voldoende en goede docenten

Alles is mogelijk. Maar dan moet er wel de bereidheid zijn om gezamenlijk – overheid, onderwijs en bedrijfsleven – te kijken wat er écht nodig is aan pedagogisch didactische bagage. Ook moeten de hindernissen die er volop zijn voor deze constructies eensgezind worden opgeruimd. Er is nog veel te weinig maatwerk. Denk maar aan de wettelijke kaders die nu nog niet zijn ingesteld op leraren die niet permanent in het onderwijs werken. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn bereid om te onderzoeken hoe personeel, dat bij onze bedrijven werkt en een nieuwe of volgende (soms tijdelijke) stap wil zetten in het onderwijs, dit op een goede en aantrekkelijke wijze kan doen. Dat gebeurt al op kleine schaal. Het is zaak om er nu vaart achter te zetten: we hebben de komende jaren voldoende én goede docenten nodig om het aandeel bèta-, techniek- en ict-studenten te behouden en liever nog: te vergroten. Een mooie, maar vooral een noodzakelijke uitdaging voor het nieuwe kabinet.

 

Gertrud van Erp

Secretaris onderwijs