IMVO, brief aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-02-2020

Geachte dames en heren,

 

Op 3 maart aanstaande vergadert u over diverse actualiteiten betreffende Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

 

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) raakt aan de 'license to operate' van bedrijven. Dit maakt dat bedrijven een intrinsieke motivatie voelen om duurzame en sociale stappen te zetten en daar een business opportunity in zien. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties hebben dit effect versterkt.

 

Het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot de koplopers wat betreft IMVO1. Met de vrijwillige IMVO-convenanten is het Nederlandse bedrijfsleven uniek; er is wereldwijd interesse in deze aanpak. Een multistakeholderaanpak is nodig, omdat een individueel bedrijf alleen niet in staat is om de IMVO problemen in de keten aan te pakken. Bovendien biedt de convenanten aanpak ruimte voor maatwerk en wederzijds commitment vanuit ondernemingen, maatschappelijk middenveld en overheid.

 

Op uw agenda staat de IOB evaluatie betreffende het IMVO beleid, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de IMVO convenanten aanpak. Met het oog op het debat in uw Commissie, vragen wij uw aandacht voor twee zaken.

 

Zie de Download voor de volledige brief.

 

 

1 Zo heeft het Nederlandse bedrijfsleven aan de wieg gestaan van de twee internationale hoekstenen van IMVO beleid, de UN Guiding Principles voor Mensenrechten en Bedrijfsleven en de herziene OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.