Gevolgen lerarentekort, brief van VNO-NCW, MKB-Nederland, Gemeente Amsterdam en ORAM aan minister-president Rutte

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-02-2020

 

Geachte meneer Rutte,

 

Met deze brief luiden wij bij u de noodklok. Het lerarentekort is inmiddels zo groot dat er geen garantie meer is op goed onderwijs. Dit raakt alle leerlingen en de Nederlandse economie. Inmiddels zijn er in de grote steden noodplannen gemaakt, want scholen kunnen door het lerarentekort geen goede 5 daagse schoolweek rondkrijgen. In het hele land zien we dat de tekorten het grootst zijn juist op die scholen waar kinderen goede gemotiveerde leraren het meest nodig hebben, omdat ze soms van huis uit minder meekrijgen.

 

Een hele generatie leerlingen krijgt slechter onderwijs. Dit is op de eerste plaats niet goed voor de kinderen en daarnaast wordt ook nog onze economie hierdoor geschaad. Werkgevers zullen in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat de basis nu niet op orde is. Zoals u zelf zegt is Nederland een mooi land. Maar in een mooi land krijgen, wat ons betreft, alle kinderen goed onderwijs en vormen zij de basis van economische groei. Kennis is noodzakelijk om de technologische ontwikkelingen bij te houden en de internationale uitdagingen het hoofd te bieden.

 

De kwaliteit van het onderwijs gaat de afgelopen jaren alleen maar achteruit. De leesvaardigheid van onze scholieren is nog nooit zo slecht geweest. Schoolprestaties in alle vakken laten sinds 2003 een dalende trend zien. Internationale onderzoekers signaleren ook een groeiende ongelijkheid, waardoor kinderen in achterstandswijken steeds minder kans hebben op een succesvolle schoolcarrière. Hierdoor gaat veel talent verloren voor de arbeidsmarkt. Voor werknemers en werkgevers is de crisis in het onderwijs een groeiende zorg, doordat kinderen vaker thuis zitten en werkgevers die personeelstekorten op de lange termijn zien toenemen. Daarom steunen de landelijke voorzitters van de werkgeversverenigingen hun lokale voorzitters in deze oproep.

 

In vergelijking met landen om ons heen besteedt Nederland weinig aan het basisonderwijs, waardoor het lerarentekort in ons land blijft toenemen. Verschillende economen betogen dan ook om te investeren in de basis van ons onderwijs. Een investering die zich terugverdient doordat de resultaten van leerlingen verbeteren, wat op termijn de productiviteit en de economische groei versterkt.

 

Ondertussen doet de gemeente Amsterdam wat ze kan om onderwijzend personeel te behouden en aan te trekken, zoals bijvoorbeeld voorrang geven bij het zoeken naar een huurwoning, extra parkeervergunningen en reiskostenvergoeding. Maar er is meer nodig om het tij te keren. Een toeslag op het salaris voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs in de grote steden zou een maatregel zijn die vanuit de Rijksoverheid meteen zou kunnen helpen. Parijs en Londen kennen zo'n toeslag al.

 

Ook vanuit het bedrijfsleven zal, samen met de onderwijssector, gezocht worden naar concrete mogelijkheden om te helpen bij het verminderen van het tekort aan onderwijzend personeel in het basisonderwijs.

 

Wij vragen u te zorgen voor een gezonde en goede economie; betere sala rissen om het lerarentekort in het basisonderwijs tegen te gaan en extra geld voor die plekken waar de teko rten het grootst zijn. Waardeer wat van waarde is en laat de ta lenten van al onze kinderen niet verloren gaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Marjolein Moorman
wethouder Onderwijs gemeente Amsterdam
        Hans de Boer
voorzitter VNO-NCW Nederland
 
Hans Bakker
Voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam
  Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland
 
Bart Drenth
Voorzitter MKB-Amsterdam
  Paul Wevers
voorzitter ORAM