Stem provinciaal!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-03-2019

Het verbaast en stoort me hoe het debat in de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen wordt gevoerd. Gaan we naar de landelijke stembus? Gaan we stemmen voor een Klimaatakkoord? Het lijkt er verdomd veel op. Want de landelijke politiek én de klimaatdiscussie hebben de Provinciale Staten verkiezingen bijna volledig gekaapt.

 

De goede plannen maken

Tuurlijk, ik snap maar al te goed dat de verkiezingen van morgen bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat die samenstelling weer van groot belang is voor de coalitie. En klimaat? Ongelooflijk belangrijk. Helemaal mee eens. Daar moeten we met elkaar de juiste stappen zetten, de goede plannen maken, zodat iedereen kan meedoen. Zodat er draagvlak is, onder burgers én ondernemers.

 

De enige bestuurslaag waar het nog over de inhoud gaat

De verkiezingen van morgen heten echter niet voor niets Provinciale Statenverkiezingen. En die doen ertoe. De provincie lijkt momenteel nog de enige bestuurslaag waar de discussie over de inhoud gaat.

We zien of merken het misschien niet elke dag, maar de provincie is een bepalende factor op vele terreinen die voor ondernemers cruciaal zijn. Onderwerpen als arbeidsmarkt en onderwijs, kennis en innovatie. Als het gaat om bereikbaarheid, infrastructuur. Of de planning van woningbouw, de locaties en herstructurering van bedrijventerreinen. Een actueel onderwerp, want de druk om woningen bij te bouwen is momenteel groot, maar er moet ook ruimte zijn voor bedrijven om te groeien en uit te breiden.

 

Regierol hard nodig

Ook op gebied van de retail spelen de provincies een voorname rol. Bij de aanpak van leegstand bijvoorbeeld, en daarmee het bevorderen van de leefbaarheid. Die problemen liggen vooral bij de kleine en middelgrote steden, terwijl in de grote steden de retail juist groeit. Om het totale aanbod in een regio in balans te houden, is de regierol van de provincie hard nodig. Om te voorkomen dat een nieuw winkelcentrum aan de rand van de ene gemeente de doodsteek betekent voor bestaande detailhandel in het centrum van de andere gemeente.

 

Stem provinciaal

Er valt dus iets te kiezen morgen. Ik adviseer iedereen dan ook om naar de stembus te gaan. En vergeet in het hokje de Eerste Kamer, vergeet even het klimaat, tenzij uw provincie daarvoor juist goede plannen heeft. Stem provinciaal. En vergeet de waterschappen niet – ook belangrijk!

 

PS: Op 26 maart maken we de MKB-Vriendelijkste gemeente en stad van Nederland bekend. Om het belang van de provincies te onderstrepen, gaan we ook daar de komende twee jaar het mkb-beleid onder de loep nemen.

 

Deze column is ook verschenen op dinsdag 19 maart op de pagina De Ondernemer in het AD.