Webinar MDIEU-regeling

23 February 2021

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Tuesday 23 February 2021
Tijd:
14.00-15.30 uur
Locatie:
online

Sprekers:

  • Alfred van Delft – MKB-Nederland en VNO-NCW (voorzitter van het webinar)
  • Marcel de Rooij – AWVN
  • Harma Meins en Petra van Golen – SZW

Op dinsdag 23 februari organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW en AWVN een webinar over de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).
Centraal in dit webinar staat de MDIEU-regeling die op 21 januari 2021 is gepubliceerd.
Het beleidsteam MDIEU van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal de regeling nader toelichten.

 

Achtergrondinformatie

Dit webinar is een vervolg op de eerdere webinars over de RVU en cao-afspraken over eerder uittreden. Naast de toelichting over de MDIEU-regeling komen de twee fasen van het opstellen van een sectoranalyse en het opstellen van een activiteitenplan aan bod. Er zal in hoofdlijnen ingegaan worden op de te subsidiëren activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Ook zullen het aanvraagproces en de rapportageverplichtingen worden toegelicht.
Er zal ruim de tijd worden genomen om vragen hierover te beantwoorden.

 

Aanmelden