Branchebijeenkomst: Wat is de CSRD-richtlijn en hoe bereid je je leden daarop voor?

18 April 2024

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Donderdag 18 April 2024
Tijd:
11.00-13.00 uur (met aansluitende lunch)
Locatie:
de Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Doelgroep:
brancheorganisaties

De Europese richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) houdt in dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Vanaf boekjaar 2024 gaat de regeling in voor bedrijven die al eerder beperkt rapporteerden over duurzaamheid in hun jaarverslag op grond van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Vanaf boekjaar 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote bedrijven die voorheen buiten de NFRD vielen. De wetgeving geldt vanaf 2026 ook voor het beursgenoteerde mkb. Het niet-beursgenoteerde mkb valt buiten de CSRD, maar zal de effecten ervan merken. Dit gebeurt als een bedrijf uit die categorie onderdeel is van de waardeketen van een rapportageplichtig bedrijf en gevraagd wordt om informatie aan te leveren.

 

Sprekers

  • Fleur Meerman (SER) - Wat is de CSRD en wat is het effect op het bedrijfsleven?
  • Sandra Keessen (ANWB) - Aaanpak dubbele materialiteitsanalyse van de ANWB
  • Hannie Stappers (BOVAG) - Hoe ondersteun en faciliteer je je (mkb-)leden?

We zullen o.a. met elkaar in gesprek gaan over:

  • welke vormen van ondersteuning er worden geboden
  • welke uitdagingen en kansen we zien.

Vragen vooraf?
Tijdens de bijeenkomst zullen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Heb je nu al vragen die u tijdens de bijeenkomst graag beantwoord zou willen zien?
Stuur deze dan naar: secretariaatmkb@vnoncw-mkb.nl.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: https://www.mkb.nl/aanmelden-240418